Přehled projektů realizovaných v roce 2014

Tisk strany

V roce 2014 Nadace Altego podpořila projekty za 149 895 Kč.


HELE LIDI - Výchovně vzdělávací program realizovaný sdružením SLEPÍŠI.

Osud dětí z dětských domovů je svým způsobem podobný osudu lidí s handicapem. Tyto obě skupiny mají ztíženou startovní pozici pro uplatnění v životě. V tomto programu jsou děti pod vedením nevidomého lektora seznámeny s technikou keramického modelování a na vlastní kůži si mohou vyzkoušet, jaké je to modelovat pouze hmatem bez zapojení zraku. Lektor jim dokáže, že takzvaný handicap může být naopak odrazovým můstkem k vlastní realizaci v životě. Pro děti je toto setkání ukázkou toho, že být jiný neznamená nutně být ze společnosti vytržený a že pokud má člověk vůli a je ochoten se učit, své uplatnění vždy najde.

Program byl podpořen částkou 56.900 Kč.


CESTA JE CÍL - Víkendový prožitkový seminář pro děti z DD ve věku 14 – 18 let

Cílem tohoto rozvojového programu je povzbudit sebedůvěru a aktivní přístupu dětí k životu, tak aby se na prahu jejich dospělosti zvýšily jejich šance na uplatnění v životě. Děti se během pobytu učí formulovat vlastní cíle, komunikovat s ostatními a pracovat v týmu, psát životopis a prezentovat sami sebe.

Program byl podpořen částkou 50.976 Kč.


Víkend v Yacht Clubu Písek

Tento víkendový pobyt je zaměřených na rozvoj osobnosti a získání teoretickými i praktickými informací o jachtingu. Program pořádáme 2x ročně po dobu již několik let. Děti si během pobytu vyzkoušejí plavbu nejenom na kajutových plachetnicích, ale mohou se také podílet na chodu loděnice. Z kruhu dětí navíc vybíráme jednoho mladého jachtaře, jehož podpoříme ve výcviku jachtingu.

Program byl podpořen částkou 15.039 Kč.


Zvířata, kterých se nemusíme bát a další rozvojové programy realizované centrumChaloupky o.p.s.. Tyto programy rozvíjejí vztah dětí k přírodě.

Děti se setkávají s pavouky, hady, šváby a učí je překonávat strach a zažité předsudky.
V rámci dalších tematických programů (Do podzemí za netopýry, Doteky lesa, Zvířata na statku) děti vyrážejí do přírody a zkoumají žáby, netopýry, učí se orientovat v terénu, poznávat jedlé houby a další vzácné druhy rostlin a živočichů.

Programy byly podpořeny částkou 18.680 Kč.


Setkávání generací

Program setkávání dětí z dětských domovů se seniory z domů s pečovatelskou službou. Setkání jsou tematicky zaměřena na bylinky a jejich využití v běžné praxi nebo tradice a stará řemesla. Cílem setkávání je posílit sociální kontakt mezi generacemi a umožnit dětem prožít chvíle s „babičkou“ a „dědou“. Pro děti se tímto způsobem otevírá velká příležitost získat zkušenosti takzvaně z první ruky, a to neškolským, lidovým způsobem.

Program byl podpořen částkou 1.300 Kč.


Trosečníkem v drsné přírodě

Outdoorový zážitkový program s průvodcem Jaroslavem Pavlíčkem

Tato legenda mezi českými polárníky a expert na přežití v drsných podmínkách letos poprvé věnoval svůj čas, aby se s dětmi z dětských domovů podělil o svůj životní příběh a přiblížil jim podmínky a zásady přežití v drsných podmínkách přírody. Programu se zúčastnili čtyři chlapci z dětských domovů ve věku 16 - 18 let a zažili velká dobrodružství, jako například nocleh v přístřešku, pochod pralesem, výstup na hřeben, pochod k poloostrovu Hurka, průnik na ostrov, stavba bivaku, bivak, brodění.

Program byl podpořen částkou 7.000 Kč.

BENEFIČNÍ AKTIVITY, KTERÉ PŘINESLY PŘÍSPĚVKY V ROCE 2014:

Charitativní dražba holubů

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů byl ve dnech 30.1 - 1.2.2014 hlavním pořadatelem IV. Evropské výstavy poštovních holubů, která se uskutečnila na brněnském výstavišti. V rámci výstavy proběhla charitativní dražba holubů, jejíž celý výtěžek v hodnotě 35.100 Kč se svaz rozhodl věnovat Nadaci Altego.


Benefiční aukce předmětů

V rámci XXI. konference manažerů a vedoucích pracovníků v březnu proběhla benefiční aukce předmětů, které účastníci konference do aukce věnovali. Výtěžek ve výši 48.750 Kč putoval na konto Nadace Altego.


Benefiční večer Nadace Altego

V listopadu jsme v brněnském hotelu International pořádali benefiční večer, v rámci kterého proběhla benefiční aukce předmětů z chráněných dílen. Čistý výtěžek z prodeje vstupenek a z aukce byl 48.800 Kč. Tyto finanční prostředky budou opět použity na podporu programů a projektů zaměřených na rozvoj osobnosti dětí.


Výtěžek z prodeje knihy S Altegem na plavbě kolem světa

Společnost Altego s.r.o. rozhodla věnovat do Nadace Altego 50 Kč z každé prodané knihy S Altegem na plavbě kolem světa.