Úvod>Sociální aktivity>Nadace Altego>Rok 2014>Benefiční aukce - konference

Benefiční aukce na XXII. manažerské konferenci

Tisk strany

Jako již tradičně proběhla v rámci XXII. konference manažerů a vedoucích pracovníků benefiční aukce. Dne 9.4.2014 jsme v brněnském hotelu Santon vydražili 22 směnek. Účastníci konference se na směnkách upsali k nabídce určité služby či k výrobě domácího produktu. Dražili jsme tak například výrobu 20 litrů domácího piva, víkendový pobyt na faře u faráře Zbigniewa Czendlika nebo výrobu fotoobrazu dle vlastního motivu včetně rámu.

Seznam směnek včetně jmen jejich vystavitelů i vydražitelů si můžete prohlédnout zde.

Čistý výtěžek z benefiční aukce činí 48 750 Kč. Tuto částku věnujeme v roce 2014 na podporu rozvojových programů pro děti z dětských domovů.

Tímto děkujeme všem aktivním účastníkům benefiční aukce - na této akci jsme se nejenom hezky pobavili, ale především jsme přispěli na dobrou věc.

Fotografie