Úvod>Sociální aktivity>Nadace Altego>Rok 2014>Výtěžek z dražby holubů jde do nadace

Výtěžek z dražby poštovních holubů jde do nadace

Tisk strany

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů byl ve dnech 30.1 - 1.2.2013 hlavním pořadatelem IV. Evropské výstavy poštovních holubů, která se uskutečnila na brněnském výstavišti. V rámci výstavy proběhla charitativní dražba holubů, jejíž celý výtěžek se svaz rozhodl věnovat Nadaci Altego.

Do dražby přispělo darem svého holuba 13 nejlepších chovatelů v České republice a šest chovatelů zvučných jmen z Německa a Belgie a celkový výtěžek se vyšplhal na 35.100 Kč.

Děkujeme "holubářům" za tento krásný charitativní počin, který Nadaci Altego umožní v roce 2014 financovat další rozvojové programy pro děti z dětských domovů. Především to bude program Hele lidi, který je ve vybraných dětských domovech realizovan sdružením nevidomých Slepíši.

Fotografie