Úvod>Sociální aktivity>Nadace Altego>Rok 2016>Individuální provázení dětí

Individuální provázení dětí z dětského domova

Tisk strany

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vybrat dětí z dětských domovů v Brně a okolí a poskytnout jim osobnostní a sociální rozvoj prostřednictvím individuálního doprovázení s prvky koučinku.

Jde nám o to, aby vybrané děti měly možnost prostřednictvím blízkého podpůrného vztahu:

  • poznat své silné stránky,
  • rozvinout důvěru v sebe,
  • zažít pocit vlastní kompetence,
  • vytyčit si konkrétní cíl a nastoupit cestu za tímto cílem.

Termín realizace projektu:

Únor až květen 2016

Popis realizace projektu:

Vybrali jsme vysokoškolské studenty – průvodce, kteří absolvovali intenzivní dvoudenní sebezkušenostní workshop, ve kterém se seznámili se specifikami práce s dětmi z dětského domovu. Na tomto workshopu si studenti – průvodci dále osvojili dovednosti, jak koučovacím způsobem probouzet u doprovázených dětí důvěru v sama sebe, ve své schopnosti a dovednosti a jak je zaměřit na rozvoj svých možností a dosahování konkrétních cílů, které si vytyčí.

Každý student pak měl v péči jedno dítě z dětského domova. Jeho úkolem bylo v průběhu semestru se s dítětem pravidelně jednou týdně potkávat na 1 – 2 hodiny a pracovat s ním.

V průběhu projektu proběhly pro studenty dvě supervizní setkání, kde byl prostor řešit případné problémy a sdílet, co se daří.

Zhodnocení projektu:

Podmínky zapojení do projektu na pozici průvodce splnilo 14 studentů oboru psychologie z FF MU v Brně. Tito studenti prošli intenzivním sebezkušenostním workshopem. Podařilo se navázat kvalitní trvalý vztah se 7 dětmi z DD Vídeňská a 4 dětmi z DD Dagmar. U třech dětí se podpůrný růstový vztah navázat nepodařilo. Jeden student dále pokračoval v projektu na pozici asistent vychovatele a docházel pravidelně jednou týdně do DD Vídeňská za účelem smysluplně strukturovat dětem volný čas. Dva studenti – průvodci z projektu vypadli. Průměrně se každé dítě z DD zapojené do projektu setkalo se svým průvodcem 9x.

Studenti si postupně sepisovali zpětné vazby ze setkání s dětmi, přečíst si je můžete ZDE.