Úvod>Sociální aktivity>Nadace Altego>Rok 2016>Víkend v Yachtclubu na Radavě

Víkend v Yacht Clubu na Radavě - červenec 2016

Tisk strany

Akce se letos uskutečnila jednorázově ve dnech 13. až 17. 7. 2016. Z dětského domova Zvíkovské Podhradí se tentokrát sjelo 17 dětí ve věku 4 - 17 roků a dvě tety.

Ve středu hned po ubytování proběhlo školení s ustrojením jedné plachetnice Optimist s ukázkami jednotlivých částí, následovaly seznamovací hry s vedoucími a oběd v rekreačním středisku p. Kotalíka, který byl naplánován každodenně na 13. hodinu. Po něm jsme děti rozdělili do třech skupin a následovaly krátké vyjížďky na okruhových plachetnicích Optimist, Cadetu, malém katamaranu a svezení na motorových člunech trenérů. Ti, kteří zrovna nebyli na řece, kreslili osamoceně svůj utajený erb (na obrázcích vyznačili své zájmy, co jim dělá radost atd.) Po večeři jsme si zazpívali a zahráli na kytary.

Deštivý čtvrtek byl věnován přednáškám. Dopoledne beseda o našich osobnostech námořního jachtingu s knižními ukázkami, přehrávka videa ze závodního jachtingu Dnem i nocí Atlantikem našeho předního závodníka Davida Křížka a videa o jiných stylech a možnostech přeplaveb Atlantiku na soukromých plachetnicích ( CD Martina Dolečka). Po obědě déšť neustával, proto jsme zařadili soutěže, na které navazovaly soutěže v dalších dnech a v neděli bylo vyhodnocení výsledků a předání cen jednotlivým skupinám. Náladu jsme si zpestřili hádáním našich erbů – kdo to jen může být a proč? Jak jsme se poznali, čím se ten či ta vyznačuje, co mají rády.

V pátek, když přestalo pršet, jsme rychle využili pěkného počasí na projížďky ve skupinkách na lodích Optimist, Cadetu, katamaranu a motorových člunech. Dopoledne jsme proložili prusíkováním po laně, chozením po slacklajně a jinými aktivitami. Odpoledne jsme vyrazili na výlet v kajutových plachetnicích našich členů na zámek Orlík až po Žďákovský most. Po večeři Zbyněk připravil přednášku o plavbě na moři, orientaci na moři, technikách navigace s ukázkami námořních map, starých i nových navigačních přístrojů (např. sextant, anemometr, náměrový kompas, rádionáměrový kompas atd.)

Druhý den si děti dopoledne zkusily tzv. „cvakačky“. Převrhly Optíka, vylezly do něho, vykýblovaly vodu, dopluly na molo a rychle se střídaly. Chtěli jsme tím dosáhnout odbourání strachu z převrácení lodě, aby si dokázaly poradit s touto situací a mohly plachtit i v silnějším větru. Nejdříve Tereza z dětského domova, která se od června zúčastní tréninků na naší loděnici, ukázala ostatním „cvakačku“. Po ní následovalo pár dětí, a postupně se přidávaly další a další, až jsme jen taktak stíhali oběd. Po něm následovala konvojová plavba na třech kajutových plachetnicích směrem na hráz Orlické přehrady. Kromě jachtingu před večeří bylo zařazeno bojové cvičení kung-fu i s ukázkou sestavy výborného trenéra. V sobotu nechybělo grilování masa se zpěvem a kytarou u ohně.

Po večerce náš tým s dalšími dvěma členy oddílu, Jirkou Šašků a Honzou Havlíků, vyplul připravovat noční hru se světélky a jejich podivnými strážci. Já probudila větší děti, ty se v noci vylodily na druhém břehu a zdolaly pirátskou stezku odvahy s vyluštěním kódu k pokladu. Skoro u každého světélka byl schován fragment části citace z knihy Malého prince, Antoina de Saint-Exupéryho – „ Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím než malými světýlky. Pro jiné, pro vědce, znamenají problémy. Pro mého byznysmena byly zlatem. Ale všechny ty hvězdy mlčí. Ty budeš mít hvězdy, jaké nemá nikdo… Ty budeš mít hvězdy, které se umějí smát!“ Těch fragmentů bylo třináct, jeden jim chyběl a při zpáteční cestě kontrolovaly přes svůj strach opět světélka a hledaly poslední svitek papíru. Nalodili jsme se rychle na plachetnici, přepluli řeku na Radavu a v klubovně odvážlivci skládali text, musela jsem jim trochu pomoct a s malou nápovědou uhodli knihu, ale hlavní úkol zněl: „ Vysvětlit - symbol světla hvězd?“ Odešla jsem na pět minut a jejich vysvětlení bylo neskutečně krásné – např. světlo jako naděje pro každého a každý má svoji hvězdu jako světlý životní cíl. Prostě nádhera!!! Já jim odhalila, že za klubovnou uvidí světlo (rozsvícená chata) a někde kolem je ukryt poklad. Plné zážitků mohly jít spát.

Nedělní budíček jsme posunuli na devátou hodinu a dopoledne jsme byli ještě všichni alespoň jednou na vodě. Odpoledne Zbyněk vyhodnotil ježdění na plachetnicích Optimist a každý obdržel diplom jako pochvalu za svůj výkon. Nebudu všechno vypisovat jen malé ukázky:

- Za kormidlování na katamaránu ve vlnách

- Za výborného kormidelníka na plachetnici Optimist

- Za výborného kosátníka na plachetnici KID

- Za nesmírný zájem o jachting

- Za odvahu a zdolání špatného počasí na řece

- Za vytrvalost v řízení plachetnice Optimist

- Za trpělivost a plavbu na plachetnici ve větru

- Za nejlepší „cvakačku“

- Za překonání strachu

- Za kamarádství

Snažili jsme se zachovávat vyvěšený denní časový harmonogram:

- 8.00 budíček

- 9.00 dopolední program

- 13.00 oběd

- 14.00 polední odpočinek

- 15.00 odpolední program

- 19.00 večeře

- 20.00 malé děti večerka

- 21.00 větší děti večerka

Přípravy, a hlavně samotný týden, byl náročný, ale vidět tolik nadšených, zvídavých obličejů, se vyplatilo. Jen přidělit záchranné vesty, usměrnit děti a rozdělit je do skupinek byl vysilující výkon.

Při silnějším větru jsme viděli obavy v jejich očích, o to cennější pro nás bylo vidět, jak překonávaly svůj strach a druhý den, po diskusích, chtěly opět plachtit a naučit se jezdit na „Optíkách“. Také „cvakačka“ se pro některé stala oblíbenou disciplínou.

Loučení v neděli odpoledne bylo těžké pro všechny, pár dní z nás byla jedna velká rodina, budou nám chybět rozzářené, nadšené obličeje. Doufáme, že se sejdeme na podobné akci na naší Radavské loděnici i příští rok.

Vypracovala Mgr. Lenka Soldátová

Fotografie