Úvod>Sociální aktivity>Nadace Altego>Rok 2017>Motivační přednášky Richarda Štěpánka

Motivační přednášky Richarda Štěpánka

Tisk strany

Richard Štěpánek s přednáškou ,,1000MILES adventure´´ po svých objíždí dětské domovy a svým životním příběhem dokáže motivovat nejedno dítě. Dokáže rozpoutat delší diskuzi a vtáhnout do ní i ty nejmladší. Z jeho přednášek si něco odnášejí i dospělí. Přečtěte si zhodnocení atmosféry i průběhu jednotlivých přednášek přímo od tohoto handicapovaného dobrodruha.

8. 2. 2017 - přednáška v Jemnici

V DD Jemnice jsem byl poprvé. Dětský domov v Jemnici je zvláštní v tom, že hodně dětí je zde umísťováno se zdravotními problémy. Jedná se především o zanedbání péče ze strany rodičů, které vede nejen ke zdravotním postižením ale i k traumatům, které si tyto děti nesou do života. Převážná většina dětí, je romského původu. Bylo zde i 5 sourozenců odebraných z jedné rodiny. Nutno vyzdvihnout funkčnost tohoto zařízení, které se snaží v rámci možností zabezpečit a vést děti k základním pravidlům, které by si měli osvojit. Přednáška byla příjemná v pozornosti dětí a byla přizpůsobena jejich věku. S dětmi jsem i povečeřel. Odjížděl jsem po 4 velmi příjemných hodinách. Bylo vidět, že jsou rádi, že spolu diskutujeme, bavíme se, a když jsme spolu večeřeli, bylo to pro ně takovou odměnou. Soukromě jsem měl možnost si prohlédnout prostory DD a nahlédnout do systému fungování. Je to velice zajímavé, jak jednotlivé DD fungují a jaké mají možnosti.

9. 2. 2017 - přednáška v Hrotovicích

V Hrotovicích jsem byl již podruhé. Velmi sympatické bylo, že si děti na přednášku mohli pozvat svoje kamarády ze školy. Dostavili se i s panem ředitelem a jeho manželkou, což si myslím, že bylo skvělým i motivačním činem od pana ředitele. Zde jsem mimo tématu přednášky, otevřel i téma mého života v nemocnici a života po úraze. Téma jsem mohl vést i v jiném duchu, než je téma závodu. Směřoval jsem k zdůraznění stanovování si cílů a jejich dosahování. Na příkladech jsme si vysvětlovali a diskutovali o možnostech a způsobech dosahování svých přání a cílů. Otevírali jsme témata průšvihů a jejich řešení. Rozebírali jsme i konkrétní případ, který se zde stal. Po té jsem měl osobní pohovor za asistence vychovatelek s daným „hříšníkem“. Odjížděl jsem opět až po čtyřech hodinách a v dalších dnech na tomto případu pracoval. I v Hrotovicích je fajn kolektiv pracovníků. Doufám, že se mi zde svojí přednáškou podařilo v dětech zanechat stopu, která jim bude moct pomoct v budoucnu, při řešení jejich případných nesnází.

15. 2. 2017 - přednáška Boskovice

V Boskovicích jsem byl poprvé. Jsou zde děti hodně věkově i národnostně namíchané. Stejně jako i v jiných domovech bylo vše i tady pěkně nachystané. Přednáška byla zde stejně jako i jinde přizpůsobena věku a podle toho obohacena videi a fotografiemi ze závodů. Bylo zde rovněž vzneseno celkem hodně dotazů a tak se rozvinula i diskuse. Tématem zde bylo i řešení problému. Že pravda je nejkratší cesta k řešení a největší šance k možnostem co nejlepšího způsobu vyřešení dané problematiky. Děti mi věnovaly dárečky a starší připravily občerstvení. Vychovatelky byly spokojené a chválily si, že děti vydržely tak dlouho v klidu. Z toho konstatovaly, že je přednáška zaujala, což mě samozřejmě potěšilo.

3. 3. 2017 – přednáška v DD Mikulov

V DD Mikulově je přednáška spíše komornější s menší skupinkou dětí. Byl jsem zde již podruhé a tak jsme se s většinou dětí již znali. Jednodušší pro mě bylo přejít na svoje další téma, které bylo o dalším z mých ,,adventure“ dobrodružství. Myslím, že největší přínos pro jedince, mělo osobní setkání a povídání si o všem, co je zajímá. Tímto jsem zde strávil ještě další, myslím, že pro obě strany, zajímavou hodinu.

17. 3.2017 – přednáška v DD Humpolec

V Humpolci jsem byl poprvé. První přednášky jsou vždy zajímavé pro obě strany. Děti jsou zvědavé, co jim ten pán bude přednášet, a já jsem zvědav, jaké publikum se zde sejde. Vše se přizpůsobuje věku i složení dětí. Na fotografiích jsou většinou všechny děti, které se jí účastní, pokud nemusí odejít, třeba na nějaký spoj. Člověk si udělá i představu, jaký věkový rozptyl se zde účastnil. Podle toho se volí i výběr a použití materiálů. V Humpolci bylo i dost dotazů k mé přednášce ale i k úrazu. Nakonec jsem jim musel ukázat, jak si zavazuji boty jednou rukou. Myslím, že po té, by mě uvěřily všechno. Celá přednáška skončila předáním upomínkových předmětů, které si děti vyrobily.

27. 3. 2017 – přednáška v DD Budkov

DD Budkov je umístěný do areálu zámku. Celkem zajímavé prostředí. Samozřejmě je zde vše přizpůsobované charakteru stavby. Přednáška byla organizována ve spolupráci se školou. Toto považuji za velice dobrý nápad. Dokonce zde byli děti přibližně stejně staré, což je pro přednášejícího veliké plus. Zastoupen byl i pedagogický a vychovatelský sbor. Přednášelo se v jednom ze zámeckých sálů a tak to mělo i zámeckou atmosféru. Zde bylo hodně dotazů na moje ovládání kola, na noclehy a také plno otázek mimo téma. Často kladu otázky i já abych jim pomohl nahlédnout do zajímavých témat. Děti udržely svoji pozornost přes hodinu a půl, což bylo pochvalně komentováno na moji adresu. Vše zakončily potleskem a já pokračoval dalšími diskusemi s vychovateli DD.

31. 3. 2017 – přednáška v DD Jihlava

Jihlavský dětský domov se školou je výchovný ústav s tvrdším režimem. Přednášky se účastnily všechny děti. Velkým překvapením pro mě byl počet dotazů. Odpovídal jsem již během přednášky. Děti se ptaly hned, jak je otázka napadla. Svoji přednášku jsem spojil s pooperačním stavem a vracením se do života. Bylo to tematické, zvláště z toho důvodu, že jsem se po havárii učil znovu chodit a má přednáška byla o závodě, kde jsem šel téměř 700km. Rozebírali jsme společně osobnost jedince a důležitost a smysl životních cílů. Je zajímalo opravdu vše a tak došlo i na ukázku řízení auta a předvedení zavazování bot jednou rukou. Zájem byl i o detaily nehody. Ptaly se i na můj osobní život. Byla to opravdu pestrá přednáška plná emocí a mohla by trvat i déle než dvě hodiny, které jsme spolu prodiskutovali. Bylo zde vidět jasně, jak přednášející musí přizpůsobit přednášku dětem a jejich životnímu postoji, který se s velkými obtížemi krystalizuje.

Fotografie