Úvod>Sociální aktivity>Nadace Altego>Rok 2017>Vzdělávací programy s centrem Chaloupky

Zážitkové a vzdělávací programy realizované centrem Chaloupky

Tisk strany

Po šesti letech vzájemné spolupráce mezi Nadací Altego a environmentálním centrem Chaloupky o.p.s lze tvrdit, že opětovné podporování jejich programů je již tradicí. V průběhu roku 2017 toto centrum zrealizuje pro děti naučné programy plné rozmanitosti a zajímavostí z přírody kolem nás. Účastníky programů jsou děti z dětských domovů, institucí starající se o děti s nulovým nebo problematickým rodinným zázemím (pěstounská péče, výchovné ústavy, azylové domy pro matky/otce s dětmi) a pacienti dětských psychiatrických nemocnic.

Stejně jako v minulých letech zrealizují program:

Zvířata, kterých se nemusíte bát – Včely

Zvířata na statku

Netopýři a jejich ochrana

Umění ohně

Přežití v přírodě

Setkávání generací

Nově do svého harmonogramu zařadili:

Hmyzí stezkou

Vycházka na lokality bohaté na hmyz (zahrada, louka, les). Účastníci se seznámí se zástupci hmyzí říše, provedou odchyt létavého i lezoucího hmyzu, nalovené exempláře budou pozorovat a dozví se další zajímavosti ze života hmyzu.

Za ptačím zpěvem

Výlet do ornitologicky zajímavé lokality. Kromě pozorování řady ptačích druhů v rozmanitých prostředích (vodní plochy, křoviny, travnaté porosty…), si děti zahrají hry k danému tématu.

Afrika známá i neznámá

Cestovatel a zoolog Aleš Toman, spoluautor večerníčku Vydrýsek, přiblíží dětem život v Africe. Program je doplněn o promítání fotografií a ukázky přírodnin a dalších předmětů vztahujících se k životu v Africe.

Dřevořezání

Pojďte si vyzkoušet dovednost našich předků. Program vás seznámí s dobovým řemeslem a starými postupy zpracovávání dřeva v praktických ukázkách. Společně nahlédneme do řemesla, které nám umožní proměnit kus dřeva v užitečnou nebo krásnou věc. Ukáže vám jaké techniky použít při výrobě lžíce nebo misky, vařečky či holubičky. Účastníci si budou moci vyzkoušet práci na pružinovém soustruhu nebo řezbářské hoblici a práci s různými nástroji (sekera, poříz, dláto) a odnesou si vlastnoručně vyrobenou věc.

Dne 25. května 2017 se přímo v Ekocentru Chaloupky Velké Meziříčí uskutečnila outdoorová akce s názvem Dřevořezání, které se zúčastnilo pět dětí z Dětského domova Náměšť nad Oslavou. Pořadatelé akci zhodnotili následovně:

Pod vedením lektora Standy Juhase se děti seznámily s různými druhy dřevin. Vyzkoušely si různé techniky řezání nožem, tesání sekerou, práci na pružinovém soustruhu a řezbářské hoblici. Dozvěděly se, jak se vyrábí dřevěná lžíce, mísa a různé ozdobné předměty. Nakonec si vyrobily australský telefon a píšťalku.

Další akcí, kterou centrum Chaloupky realizovalo pro děti z DD Náměsť nad Oslavou, byla Zvířátka na statku 22. června na farmě v Zašovicích.

Zhodnocení akce:

Děti z Dětského domova v Náměšti nad Oslavou strávily teplé červnové odpoledne na farmě v Zašovicích. "Tváří v tvář" se setkaly s ovcemi, kozami, krávou i koněm. Zvířata si mohly pohladit a zjistit rozdíl jednotlivých z nich. Přišly na to, že každé zvíře také jinak voní, má jiné bobky a jinak se k němu musí člověk chovat. Společně s ošetřovatelem pak zvířata nakrmili a kozu si vyzkoušeli podojit. Nahlédly do tajemství zpracovávání sýra. Nakonec sýr, který se na farmě vyrábí, také ochutnaly.

V rozmezí letních měsíců (červen - srpen) bylo uskutečněno celkem 11 programů, které blíže seznámily děti z Dětské psychiatrické nemocnice ve Velké Bíteši se včelami. Tuto akci s výstižným názvem Včely shrnul lektor v následujícím závěru:

Během léta jsme zrealizovali pro děti v DPN celkem 11 programů. Pro příjemný zážitek, aby si děti mohly vše prohlédnout a vyzkoušet, pracuje lektor se skupinkou do 15 dětí. Úvodem jsme si řekli pár slov o včelaření, prohlédli demonstrační úl a pomůcky včelaře. Nejvíce děti překvapila a uchvátila ukázková vitrína s rámky a živými včelami. Děti mohly pozorovat vývoj včely od vajíčka přes larvu po dospělou včelu, zásoby pylu i medu. Zjišťovaly chuť různých druhů medů a pochutnaly si na chlebu s máslem a medem. Na závěr si vyrobily svíčku ze včelího vosku.

Průběžně budeme doplňovat informace k dalším zrealizovaným programům.

Fotografie