KOUČINK - NOVÝ PŘÍSTUP KE SPOLUPRACOVNÍKŮM

Tisk strany

MOTTO: „Vedoucí říká, co je v lidech dobré. Kouč pomáhá lidem, aby v sobě nalezli to nejlepší.“

Koučování se v současné době řadí k nejvýznamnějším stylům vedení pracovních týmů. Lze říci, že koučování můžeme chápat jako styl, na jehož pochopení a zvládnutí nestačí pouze přečíst skripta nebo jinou odbornou literaturu. Na rozdíl od různých metod řízení je koučování novým přístupem k lidem a k týmu. Pomáhá zlepšit a zefektivnit způsoby komunikace mezi pracovníky nebo skupinou lidí. Koučování podporuje tvorbu individualit schopných týmově pracovat.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Základní pojmy

  • Vznik a vývoj koučinku

  • Filosofie koučinku

  • Manažer jako kouč

  • Cíle koučování

  • Nekritický přístup versus Direktivní přístup

  • Koučování týmu

  • Stanovování cílů

  • Otázky pro koučink

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Osvojí si základní pojmy a principy koučování. Natrénují postupy, jak koučování používat. Díky těmto postupům vytvoříte tým lidí, kteří budou pracovat více aktivně a samostatně.

FIRMA ZÍSKÁ:

Manažery, kteří ovládají koučování v praxi. Jejich využitím dosáhne firma dynamičtějšího rozvoje, protože nebude využívat potenciálu vedoucích pracovníků, ale potenciálu všech členů týmu.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny