LEADERSHIP

Tisk strany

MOTTO: „Manažera zaměstnanci musí poslouchat, lídra chtějí následovat."

Chtěli byste mít takovou autoritu, že podřízení s vámi budou dělat rádi a kvalitně? Pak rozvíjejte svou stránku leadershipu (schopnosti být vůdce). V aktuální době jsou žádaní ti manažeři, kteří mají v sobě ještě něco navíc z vůdců. Jsou schopni formulovat vize, získat pro ni podřízené, umí se dívat kupředu a připravovat sebe a své lidi na budoucí příležitosti a rozvoj. Umí podněcovat sebe i ostatní ke zlepšovákům a dělání něco navíc. Ví, jak skupinu i jednotlivce nadchnout pro myšlenku (vizi). Umí ostatní rozvíjet koučováním a delegováním. Motivují i svou vyrovnanou osobností a charismatem, zvyšují svou profesionalitu v komunikaci a při veřejných vystupováních. Schopnost leadershipu se dá učit a rozvíjet, proto tréninkový seminář leadership je určen pro všechny manažery, kteří mají vyšší ambice.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

 • Vedení (leadership) versus řízení

 • Ideální vůdce

 • Charisma

 • Autorita

 • Integrovanost osobnosti

 • Pohledy do budoucna

 • Schopnost formulovat vize a mise

 • Schopnost nadchnout a získat ostatní

 • Seberozvoj a rozvoj podřízených

  • Koučování

  • Delegování


ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

 • Pochopí rozdíl mezi manažerem a vůdcem

 • Zhodnotí úroveň svého leaderhipu

 • Identifikují oblasti rozvoje v leadershipu

 • Naučí se pracovat na své integritě

 • Nacvičí koučovací a delegující techniky

 • Definují si potenciál a rozvoj svých podřízených

 • Posílí schopnost dívat se na věci z jiného úhlu


FIRMA ZÍSKÁ:

 • Manažery – vůdce

 • Vedoucí, kteří pracují na své profesionalitě

 • Vedoucí, kteří umí získat a nadchnout

 • Silné osobnosti, které ostatní chtějí následovat

 • Vedoucí, kteří vychovávají další manažery a vůdce

 • Potenciál v lidech pro další rozvoj


DÉLKA SEMINÁŘE:
2 dny