MOTIVACE PRACOVNÍHO TÝMU

Tisk strany

MOTTO: „Aby člověk dosahoval kvalitních výsledků, musí mít motivaci.
Chcete-li, aby dosahoval kvalitních výsledků pod Vaším vedením, musíte ho umět motivovat.“

Jednou z nejdůležitějších dovedností manažera či vedoucího pracovního týmu je umění motivovat svůj tým k plnění úkolů. Lidé, kteří motivují, jsou velmi vzácní. Můžeme někoho přinutit, aby úkol udělal, ale zcela jistě ho nemůžeme přinutit, aby to udělal rád. Právě psychická pohoda vyplývající z ocenění vedoucího je důležitá pro stabilitu týmu.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Motivační faktory

  • Různé motivační teorie

  • Nemzdové formy motivace

  • Zvyšování sebedůvěry

  • Limitované myšlení

  • Rozvoj lidí jako motivační prostředek

  • Pozitivní povzbuzení

  • Zvyšování úrovně výkonu pracovníků

  • Rozvojový pohovor

  • Základní filosofie při rozvoji lidí

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Budou umět zjistit, co jejich spolupracovníky motivuje a jak s těmito informacemi pracovat. Osvojí si zásady motivace svých spolupracovníků tak, aby pod jejich vedením dosahovali maximálních výkonů.

FIRMA ZÍSKÁ:

V podobě vedoucího pracovníka získá osobnost, která dokáže motivovat tým lidí a povede ho tak, aby efektivně využil jejich pracovní potenciál. Díky zkvalitnění přístupu vedoucího pracovníka se upevní nejen výkonost, ale i stabilita týmu. Vaše firma tak nebude přicházet o kvalitní pracovníky, protože budete vědět, co pro svou práci potřebují a co je pro ně důležité.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny