PERSONÁLNÍ POHOVORY

Tisk strany

MOTTO: „Využijte příležitosti. Zeptejte se a budete vědět víc.“

Personální pohovory – to jsou výběrové a přijímací pohovory s novým spolupracovníkem, hodnotící, motivační a rozvojové pohovory se stávajícími pracovníky a pohovory s odcházejícím pracovníkem. Tematická náplň semináře je určena pro pracovníky ve vedoucích pozicích a pro všechny, kteří přijímají nové pracovníky, dlouhodobě s nimi pracují a motivují je, a pro ty, kteří s pracovníkem mluví při jeho odchodu. Při všech těchto příležitostech může vedoucí pracovník získat celou řadu důležitých informací pro další práci s lidmi. Je k tomu důležité vědět, na co se ptát a jakým způsobem se ptát. Pouze na základě těchto informací můžeme zvolit ke spolupracovníkům firmy v rámci týmu individuální přístup a vytvořit pro ně konkrétní rozvojový program.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

 • Struktura přijímacího pohovoru

 • Parametry pro výběr uchazeče

 • Okruhy otázek pro přijímací pohovor

 • Struktura motivačního pohovoru

 • Základy pro motivování pracovníků

 • Možnosti nefinanční motivace

 • Struktura hodnotícího pohovoru

 • Struktura rozvojového pohovoru

 • Individuální rozvojový plán

 • Struktura rozhovoru při odchodu pracovníka

 • Využití informací pro zlepšení činnosti

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Naučí se sestavovat otázky pro různé typy rozhovorů tak, aby informace, které získají, byly přínosem pro jejich další práci. Usnadní jim to vedení jejich podřízených a budou lépe vědět, jak je motivovat.

FIRMA ZÍSKÁ:

Na základě kvalitně vedených pohovorů získá informace a větší přehled o lidech, kteří pro firmu pracují. Zároveň získá podněty pro další práci s nimi a náměty pro změny a zlepšení.

DÉLKA SEMINÁŘE:
2 dny