PLÁNOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ČASU MANAŽERA

Tisk strany

MOTTO: „Čas se nedá ušetřit, dá se jen lépe využít.“

Na vedoucí pracovníky je kladeno čím dál tím více úkolů a zodpovědnosti. To vyžaduje náročnější plánování a využívání času. Aktivní a vytížení manažeři jsou často ve stresu a spěchu, aby stihli všechny úkoly a povinnosti, kterých neustále přibývá. Stres a spěch není nutnou podmínkou úspěchu, je jen poukázkou do nemocnice, manželské poradny, či k rozvodu, nerozumění si se svými dětmi anebo cestou ke krachu. Poznání základních principů plánování a využívání času manažera výrazně ovlivní v praxi efektivitu Vaší práce i Vaši spokojenost. Je to jeden ze základních předpokladů Vašeho úspěchu.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Proč lépe plánovat svůj čas

  • Principy plánování

  • Různé přístupy k řízení času

  • Technické plánování času

  • Stanovování cílů

  • Určování priorit manažera

  • Zloději času manažera

  • Jak dosahovat lepších výsledků ve své profesi

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Seznámí se se zásadami plánování času. Budou umět sestavit si svůj vlastní časový plán tak, aby získali časový prostor pro řešení důležitých úkolů a na odpočinek. Naučí se stanovovat si cíle, priority a jejich pořadí. Vyhnou se stresu, který na ně z časových důvodů nyní dopadá.

FIRMA ZÍSKÁ:

Vedoucí pracovníky, kteří dokáží plánovat svůj čas maximálně efektivně. Sníží se tak míra stresu, která na ně nyní působí a který vědomě, či nevědomě přenáší i do svého pracovního okolí. Zvýší se výkonnost i stabilita týmu i firmy jako celku, díky příjemnější atmosféře bez časového stresu, který dokáže při překročení určité míry firmu oslabit až paralyzovat.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny