PROSPĚŠNÉ VYJEDNÁVÁNÍ

Tisk strany

MOTTO: „Kdo je připraven, není ohrožen.“

Každý den prožíváme mnoho situací, které jsou velmi složité. Musíme někdy složitě vyjednávat s kličkujícím zákazníkem, nepřístupným prodavačem či nákupčím, neústupným šéfem nebo rozčileným partnerem. Pod vlivem stresu se i příjemní, rozumní lidé mohou změnit ve vzdorující oponenty. Jednání pak mohou uváznout na mrtvém bodě, nebo zcela selhat. Ideálním cílem je dosáhnou výsledku, který je přijatelný pro všechny zúčastněné. Obstát při vyjednávání znamená zvládnout náročnou přípravu i vlastní těžký průběh jednání. Jak tedy prospěšně vyjednávat? Odpovědi na tuto a další otázky Vám pomůže najít tento seminář.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Fáze vyjednávání

  • Vyjednávací posloupnost

  • Postup dohody

  • Zdroje síly při vyjednávání

  • Verbální a neverbální komunikace

  • Strategie a taktiky, jejich použití a obrana proti nim

  • Vyjednávání v týmu

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Stanou se vyjednávači. Naučí se zásady, jak se připravovat na vyjednávání se svým partnerem. Budou umět při vlastním vyjednávání využívat postupy, které vedou k oboustranně přijatelnému cíli. Naučí se, jak neustupovat ze svých požadavků a podmínek, pokud sami nebudou chtít a přitom neudělat z partnera v jednání protivníka nebo nepřítele.

FIRMA ZÍSKÁ:

Osobnosti, které jsou schopny komunikovat ve vypjatých situacích, mezi které vyjednávání určitě patří. Zvýší se počet jednání, při kterých „vyjednávač“ dosáhne nejlepšího možného výsledku. Bude současně hájit zájmy firmy a přitom bude pečovat o vztahy.

DÉLKA SEMINÁŘE:
2 dny