ŘÍZENÍ EFEKTIVNÍHO TÝMU

Tisk strany

MOTTO: „Je velmi jednoduché něco zkomplikovat,
zato bývá značně komplikované něco zjednodušit.“

Dobrá organizace práce jednotlivých týmů je základem pro efektivitu a výkonnost celé firmy. Na vedoucího pracovníka jsou kladeny čím dál vyšší nároky. Přibývá úkolů i odpovědnosti, a to znamená vyšší náročnost na řízení a organizaci práce. Právě zvládnutí řízení a organizace týmu zvýrazní dobře připraveného manažera od ostatních.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Interpersonální styl

  • Styly řízení

  • Situační analýza

  • Strategie vztahu

  • Postup jednání

  • Váš názor na lidi

  • Případové studie

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Budou mít možnost poznat sami sebe. Poznají svůj přístup ke svým spolupracovníkům, včetně jeho výhod a úskalí. Naleznou odpovědi na otázky, jak v rámci organizace týmu vést jednotlivé spolupracovníky k větší samostatnosti a vyšší výkonnosti. Osvojí si zásady řízení pracovního týmu, které vedou ke zkvalitnění týmové spolupráce, a tím i ke zvýšení výkonnosti celého týmu.

FIRMA ZÍSKÁ:

Vedoucí pracovníky, kteří dokáží kvalitně řídit jednotlivce tak, aby kladně ovlivnili nejen jejich výkonnost, ale výkonnost celého týmu. Díky řízení a vytvoření přehledné struktury se také zkvalitní komunikace a přenos informací jak uvnitř týmu, tak i mezi týmy navzájem.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny