ŘÍZENÍ PRACOVNÍCH PORAD

Tisk strany

MOTTO: „Porada může být Vaší noční můrou, můžete na ní spát, nudit se a ostatní do ní nutit. Může však být i místem komunikace a spolupráce v příjemné pracovní atmosféře, místem aktivity, hledání řešení a motivace.“

Porada je jeden z nutných nástrojů pro předávání informací, řešení rozpracovaných úkolů i dlouhodobých strategických cílů. Přesto při mnohých poradách dochází k bezbřehému diskutování o nedůležitých věcech a pro celou řadu vedoucích i pracovníků je symbolem promarněného času. Při zavedení pravidel pro řízení porad výrazně můžete zefektivnit práci, zlepšit mezilidské vztahy a konstruktivně řešit úkoly.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

 • Poslání porady

 • Destruktivní porada, konstruktivní porada

 • Příprava a podmínky pro poradu

 • Program porady

 • Brainstorming na poradě

 • Motivace na poradě

 • Časové omezení porady

 • Role osob na poradě

 • Přednes příspěvku

 • Přesvědčení posluchačů

 • Zásady pro vedení porad

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Získají informace, na základě kterých budou umět sestavit program porady tak, aby čas věnovaný poradě byl využitý maximálně efektivně. Osvojí si dovednosti, jak poradu vést, aby směřovala k jasnému cíli a jak zapojit účastníky porady do aktivní a konstruktivní spolupráce.

FIRMA ZÍSKÁ:

V podobě kvalitně vedených porad získá prostředek k vedení pracovních týmů. Takto vedená porada zvýší úroveň komunikace a spolupráce uvnitř týmu i firmy jako celku. Jako výstup z těchto porad získá konkrétní závěry a úkoly, které přispějí k dynamickému rozvoji Vaší firmy.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny