ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ

Tisk strany

MOTTO: „Jednou z nejčastějších příčin fluktuace a tedy i nemalých finančních ztrát
je neschopnost zaměstnanců a manažerů zvládat obtížné situace."

Časový tlak, požadavky na vyšší výkonnost a produktivitu, požadavky majitelů na vyšší zisky a zároveň menší náklady... to vše je úrodnou půdou pro obtížné až konfliktní situace. Na zaměstnance a manažery je kladen stále větší tlak tyto psychicky náročné situace zvládat tak, aby bylo dosahováno požadovaných výsledků ale aby přitom nedošlo k negativním interpersonálním (vztahovým) následkům mezi kolegy. Tento trénink je pro ty, kteří chtějí rozvíjet svoji dovednost: zvládat obtížné situace včetně konfliktů samotných. A dále pro ty, kteří vnímají, že některé starší techniky a přístupy již nestačí pro zvládnutí krizových situací, které přináší nová doba.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

 • Jaké jsou následky nezvládnutí obtížných situací?

 • A jaké užitky přináší zvládnout tyto situace?

 • Druhy a typy konfliktů a jejich příčiny

 • 6 přístupů k řešení konfliktů

 • Transakční analýza – pomoc v krizích

 • Soustředění na řešení a budoucnost

 • Jak reagovat na námitky a kritiku?

 • Co je manipulace a jak na ni reagovat?

 • Jak si říci o změnu chování, která mi vadí?

 • Jaké typy osobnosti jsou konfliktní a jak přesně?

 • A další


ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

 • První reakce v krizích, které často předurčí vše ostatní

 • Zapínat v sobě egostav „DOSPĚLÉHO“

 • Soustředit se na řešení a budoucnost

 • Jednat věcně a vstřícně

 • Uklidnit atmosféru na poradách a jednáních

 • Více metod řešení krizových situací


FIRMA ZÍSKÁ:

 • Vyrovnanější manažery a zaměstnance

 • Více věcnosti v jednáních a méně osobních konfliktů

 • Zvýšení produktivity díky eliminaci osobních sporů

 • Více otevřenosti a zároveň slušnosti v komunikaci

 • Vzájemné pochopení své různosti a jinakosti


DÉLKA SEMINÁŘE:
2 dny