FIREMNÍ KULTURA - SÍLA SDÍLENÍ CÍLŮ, HODNOT A PRIORIT

Tisk strany

MOTTO: „Kultura je známkou vyspělosti národa; firemní kultura je známkou vyspělosti firmy.“

Firemní kulturu má každá firma, jde o to, jaká je. Jde totiž o souhrn toho, jak se většina pracovníků firmy drží nejen psaných, ale zejména nepsaných pravidel, která mají svůj původ v myšlení lidí. Firemní kultura ovlivňuje chování všech pracovníků. Jsou firmy, kde jak zaměstnanci, tak i zákazníci, cítí určité napětí a nervozitu a jsou firmy, kde se lidé cítí dobře a zákazníci se sem rádi vracejí. Firemní kulturu nelze nařídit, dá se však ovlivnit její vývoj tak, aby byla v souladu s firemními cíli. Proto je dobré, aby si management uvědomil stávající stav, znal zákonitosti a možnosti, jak ovlivňovat vývoj firemní kultury, případně jak naplánovat její změny.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Co je to firemní kultura

  • Vlastnosti firemní kultury

  • Typy firemních kultur

  • Životní fáze firmy

  • Z čeho se skládá firemní kultura

  • Kdy je nutná změna firemní kultury

  • Základní směry změn firemní kultury

  • Předpoklad k úspěšným změnám firemní kultury

a další témata …

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Naučíte se chápat firemní kulturu jakou součást manažerské práce a poznáte její zákonitosti. Naučíte se rozlišovat vztah jednotlivých pracovníků k firmě a ovlivňovat firemní kulturu podle potřeb organizace. Budete si umět odpovědět na otázku, kdy a jak firemní kulturu změnit.

FIRMA ZÍSKÁ:

Sjednocení názorů na firemní kulturu a její pojmy. Získáte pracovníky, kteří budou s firemní kulturou pracovat na základě získaných znalostí a na základě toho provést analýzu současného stavu. Stanovíte si v této oblasti cíle a postupy, jak k těmto cílům dospět, získáte ideální prostor pro nastartování dlouhodobých změn v oblasti firemní kultury.

DÉLKA SEMINÁŘE: 1 - 2 dny