IMAGE FIRMY

Tisk strany


MOTTO:
„Image firmy může být značkou kvality nebo cejchem neúspěchu.“

V době, kdy jsou na trhu tisíce firem, je potřeba se odlišit, a tím se snažit zapsat se do povědomí zákazníků. Proto, aby se firma mohla odlišit, musí mít své výrazové prostředky. K vytvoření jednotné image je potřeba si uvědomit, že každá maličkost hraje v této oblasti důležitou roli.

Zákazník vnímá firmu od prvního dopisu přes vizitky pracovníků, firemní auta, firemní prostory. Všímá si prezentace „své“ firmy na veřejnosti i jednotlivých pracovníků, a to nejenom v pracovní oblasti.

Zákazník nevnímá jednotlivé věci samostatně, ale vytváří si nesmazatelný obraz celé firmy.

Na zákazníka firmy působí všichni pracovníci firmy, nejenom ti, kteří s ním přichází přímo do styku. Je potřeba si uvědomit, že i pracovníci zázemí firmy vytváří jasné a zřetelné image firmy, a tím mohou velice významně ovlivnit její úspěch a uplatnění na trhu. Při vytvoření jednotné image je i pro nově přicházející pracovníky jednodušší a pochopitelnější přijmout myšlenky firmy za své.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Nenahraditelnost prvního dojmu firmy

  • Co vše je součástí prvního dojmu

  • Co tvoří image firmy

  • Image pracovníků

  • Image v komunikaci

  • Image firmy

  • Důležitost zázemí firmy na tvorbě image

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Naučíte se vnímat každou maličkost jako důležitou součást úspěchu firmy. Uvědomíte si, že každý pracovník firmy je její chodící reklamou. Zamyslíte se nad tím, jak je firma vnímána jako celek.

FIRMA ZÍSKÁ:

Bude vystupovat jako celek a tím se lépe zapíše do povědomí zákazníků. Díky jednotnosti své image bude mít stabilizovaný okruh zákazníků.

DÉLKA SEMINÁŘE: 1 - 2 dny