TRÉNINK TRENÉRŮ

Tisk strany

MOTTO: „Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob,
jak měnit nádeníky v ředitele“ ( Tomáš Baťa)

Každá firma , která již delší dobu vyvíjí svoji činnost, po čase pocítí potřebu vzdělávat své zaměstnance nejen externími lektory, ale i odbornými experty zevnitř firmy. Tito mohou novým nebo mladším zaměstnancům předávat znalosti , zkušenosti a dovednosti, které nemá nikdo, kdo není součástí firmy. Ale těmto odborníkům většinou chybí schopnost efektivně učit, nemají potřebné prezentační dovednosti a neznají komunikační techniky. Seminář je určen pro všechny firmy, které se rozhodly jít cestou interního vzdělávání. Pomůže jim z jejich nejlepších zaměstnanců vychovat trenéry, kteří se stanou nedílnou součástí personální práce firmy.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

 • Osobnost trenéra

 • Způsoby vzdělávání a jejich rozdíly

 • Prezentační dovednosti

 • Komunikační typy

 • Koncepční přístup k tréninku

 • Identifikace tréninkových potřeb

 • Role, modelové situace

 • Komunikační dovednosti

 • Vedení rozhovorů, diskusí

 • Práce ve skupinách

 • Zadávání a vyhodnocování cílů

 • Videotrénink

 • Hodnocení tréninkových akcí


ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Získají potřebné informace a dovednosti nutné pro práci interního trenéra. Budou umět identifikovat potřeby vzdělávání, sestavit lektorský plán, provádět vlastní lektorskou činnost, analýzu výsledků, vyvodit závěry z kursů a navrhnout následné pokračování. Prakticky si vyzkouší trenérskou činnost.

FIRMA ZÍSKÁ:

Získá zaměstnance, kteří budou plně schopni působit ve firemním systému jako interní lektoři a ušetří tak nemalé finanční prostředky za externí vzdělávání.

DÉLKA SEMINÁŘE: 3 x 2dny