TRÉNINKOVÁ ŠKOLA OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ

Tisk strany

MOTTO: „V dnešní době není tak složité vyrobit jakýchkoliv výrobek
a jakékoliv množství zboží, mnohem složitější je ho PRODAT.“

Úspěšnost každé firmy a její setrvání na trhu výrazně ovlivňuje kvalita jejího obchodního oddělení a zejména profesionalita jednotlivých obchodníků.

Profesionální obchodníci se však s těmito znalostmi a zkušenostmi nerodí. Obchodním dovednostem se lidé dlouhodobě učí. Je to podobné jako s každou jinou činnosti nebo řemeslem. Cesta k úspěchu není těžká – je dlouhá. Aby se člověk stal profesionálním obchodníkem, musí se vydat na dlouhou cestu, která nemusí být vždy jednoduchá. Je to cesta, kterou řada lidí vyzkouší, ale bez pomoci na ní nevytrvá.

V zájmu každé firmy by mělo být profesionální vystupování jejího obchodního oddělení, a to nejen vůči tržnímu prostředí a pozic na trhu, ale i proto, že pracovník je vždy při kontaktu se zákazníkem „vizitkou firmy“. Podle toto, jak pracovník působí a vystupuje, posuzuje zákazník i celou firmu. Investice do profesionální úrovně pracovníků je tedy investicí nejen do obchodu, ale i do reklamy. Je to investice, která se zcela jednoznačně, měřitelně a bezprostředně odrazí na výsledcích firmy.

Profesionalizace obchodníků je cesta, kterou se v dnešní době vydala řada firem. Do projektů vzdělávání v oblasti obchodních dovedností zapojují stále více pracovníky firmy z různých oddělení, protože si uvědomují, že každý někomu něco prodává.


CÍLEM SEMINÁŘŮ V TOMTO PROGRAMU JE:

 • Seznámit účastníky se základními obchodními dovednostmi, které využití nejen při obchodních jednáních se zákazníky

 • Upevnit již získané dovednosti tak, aby jejich využívání bylo přirozenou součástí obchodních jednání s Vašimi zákazníky

 • Rozšířit dovednosti na úroveň profesionálních obchodníků, kteří je nejen využívají v praxi, ale umí s nimi i pracovat, dále je zdokonalovat a předávat dalším spolupracovníkům


DOVEDNOSTI PRO AKTIVNÍ OZ:

 • Prodejní dovednosti I., II.

 • Sebemotivace obchodníka

 • Navázání kontaktu se zákazníkem

 • Technika kladení otázek

 • Emoční prodej

 • Námitky zákazník a jejich zdolávání

 • Techniky vedoucí k úspěšnému uzavření obchodního jednání

 • Plánování a využívání času

 • Domlouvání schůzek po telefonu


JINÉ FORMY PRÁCE OZ:

 • Prodej výrobků a služeb po telefonu

 • Telefon - profesionální komunikační prostředek

 • Obsluha zákazníka na prodejně

 • Veřejně obchodní prezentace výrobků a aslužeb

 • Prezentace výrobků a služeb na veletrzích a výstavách


PRO KOHO JSOU SEMINÁŘE V TOMTO PROGRAMU URČENY:

Pro pracovníky obchodních oddělení, obchodní zástupce a reprezentanty firmy, pro obsluhu prodejen a přepážek, pro pracovníky zákaznického servisu a vůbec pro všechny, kteří přicházejí do kontaktu se zákazníkem a mohou svým chováním a jednání ovlivnit obchodní výsledky firmy.