OBSLUHA ZÁKAZNÍKA NA PRODEJNĚ

Tisk strany

MOTTO: „Ani perfektní výrobek se sám neprodá. Prodávají lidé.“

Přístup obsluhujícího personálu v obchodech má výrazný vliv na výši dosavadních tržeb. Majitelé větších obchodů prožili většinou stejnou zkušenost. Dokud s maximální péči obsluhovali zákazníky oni, byly dosahované tržby vysoké. V okamžiku, kdy zůstal obsluhující personál v prodejně sám, tržby často výrazně klesly. Někdy je tento stav způsoben nezájmem ze strany personálu, většinou však je dán tím, že odborní prodavači neví, jakou vhodnou formou nabídnout zboží a dovést zákazníka ke koupi a jak vzbudit v zákazníkovi procit potřeby vzít si zboží kvalitnější a tím tedy i dražší. Neznají velmi často ani základy psychologie prodeje a jednání se zákazníkem. Mnozí z nás mají zkušenosti s tím, že prodávající personál prostě neumí vysvětlit, proč by si měl zákazník zboží koupit. Tento seminář všechny tyto dovednosti učí. Investice do tréninku prodávajícího personálu se rozhodně mnohonásobně vrátí.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Pozitivní vyjadřování

  • Zákazníkovo očekávání

  • Přístup k zákazníkovi

  • Osnova jednání se zákazníkem na prodejně

  • Navázání kontaktu se zákazníkem

  • Jak zjistit, co zákazník očekává od výrobku

  • Nabídka zákazníkovi a jeho přesvědčení

  • Zdůvodnění ceny výrobku

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Osvojí si zásady jednání, které zákazník očekává, a na základě kterých se rozhoduje, zda koupí nebo ne. Dokáží v krátkém čase navázat kontakt a zjistit potřeby zákazníka. Na základě nich potom prezentovat tento typ a takové vlastnosti výrobku, které zákazník od výrobku vyžaduje.

FIRMA ZÍSKÁ:

Profesionální přístup od obsluhy prodejen, která zákazníkům podá přesně takové informace, které jsou důležité pro to, aby byl zákazník spokojený a zároveň, aby výrobek koupil. V podobě spokojených zákazníků získáte stálé klienty, kteří budou pro Vaši firmu i prodejnu více než reklamou.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny