PREZENTACE VÝROBKŮ A SLUŽEB NA VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH

Tisk strany

MOTTO: „Veletrh nebo výstava mohou být vynikající obchodní příležitostí…

…nebo jen zbytečně vyhozenou spoustou peněz.“

Seminářje určen pro manažery, obchodníky a obchodní zástupce, kteří prezentují výrobky a služby na veletrzích, výstavách a v obchodních centrech. Otázky jsou: vhodnost výběru a umístění stánku, jak rozdělit role jednotlivých lidí, jaké použít prezentační techniky na veletrzích a výstavách a jakou logistiku stánku. Pokud nechcete pasivně čekat na nahodilé příchozí návštěvníky, je principiální otázkou, jakým způsobem rozlišit potenciální zákazníky od návštěvníků a jak je aktivně oslovovat a zaujmout.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Vhodnost umístění stánku

  • Vhodný výběr typu stánku, umístění propagačních materiálů příp. výrobků

  • Logistika stánku

  • Prezentace firemní kultury

  • Zásady pro práci na stánku

  • Techniky upoutání pozornosti zákazníka

  • Průběh obchodního jednání

  • Techniky ukončení obchodního jednání

  • Prezentační techniky

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Osvojí si důležité zásady pro přípravu i vlastní konání výstavních akcí. Tyto zásady doplněné o techniky práce a obchodního jednání na stánku jim pomohou aktivně pracovat s návštěvníky těchto akcí. Získají tak větší počet klientů a uzavřených obchodů přímo na místě konání, případně vzhledem k prodávanému sortimentu adresné kontakty, na základě kterých uzavřete obchod po skončení akce.

FIRMA ZÍSKÁ:

Větší počet oslovených zákazníků i z řad těch, kteří dříve odcházeli z veřejných akcí bez zaujetí. Rozšíří se tak informovanost veřejnosti o firmě. Vynaložené finanční prostředky se vrátí v podobě reklamy a tím i větším počtem zákazníků firmy. Získá zajímavé kontakty, které bude moci využít po skončení akce.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2-3 dny