PRODEJNÍ DOVEDNOSTI I., II.

Tisk strany

MOTTO: „Dobrá příprava dělá až 90% z úspěchu obchodního zástupce.“

V době, kdy technická úroveň výrobků a služeb jsou v podstatě srovnatelné s výrobky ostatních firem, konkurenční boj o přízeň zákazníka se neustále zesiluje. Šanci na úspěch mají pouze firmy s dokonale připravenými obchodními zástupci. Doba, kdy mohl nový obchodní zástupce jít rovnou za zákazníkem bez výcviku, již pominula. V sázce je příliš mnoho – přízeň zákazníka. Samotné nadšení obchodního zástupce nestačí. Je k němu nutné přidat i dokonalé profesionální jedná a vystupování. A přitom udržet se na přední pozici trhu je těžší, než se tam dostat. Zákazníci jsou zkušenější a být o krok před mini je důležité.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Postup obchodního jednání

  • Prodejní role a prodejní styly obch. zástupce

  • Navázaní kontaktu se zákazníkem

  • Důležitost vytvoření prvního dojmu u zákazníka

  • Důsledky negativního vyjadřování

  • Zjišťování potřeb zákazníka

  • Základy techniky kladení otázek

  • Prezentace vlastností a prospěšností výrobků a služeb

  • Zvládání námitek

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Zvýší svoji odolnost po psychické stránce proti odmítnutí zákazníků. Naučí se analyticky vyhodnocovat průběh a výsledek obchodního jednání a vnímat jeho logickou strukturu. Díky vhodné volbě slov při obchodním jednání a dobrou prezentací prospěšností svých výrobků, či služeb budou snáze dosahovat souhlasu zákazníka s objednávkou.

FIRMA ZÍSKÁ:

Obchodní zástupce, kteří si osvojí základy prodeje na vysoké úrovni. Tím zvýší svou úspěšnost v obchodních jednáních se zákazníky a přinesou pro firmu větší tržby a zvýší ziskovost celé firmy.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 - 3 dny