TECHNIKA KLADENÍ OTÁZEK, ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB ZÁKAZNÍKA

Tisk strany

MOTTO: „Obchod je správná otázka položená ve správný čas.“

Umění řídit rozhovor se zákazníkem perfektním kladením otázek je jedním ze základních předpokladů pro úspěch obchodního zástupce. Zásadním nedostatkem velké části obchodních zástupců je neschopnost naslouchat tomu, co říká zákazník. Zvládnutí techniky kladení otázek vyžaduje pečlivou přípravu a trénink. Existuje více než 10 druhů otázek. K tomu, aby se staly účinným nástrojem, je třeba znát nejenom správně zformulovanou otázku, ale také vhodný čas pro její položení. Otázky je tedy třeba seřadit do určité logické posloupnosti.


Z OBSAHU SEMINÁŘE:

 • Základní formy otázek a jejich využití

 • Nástroje pro vedení rozhovoru

 • Trénink pro kladení otázek

 • Časová posloupnost otázek

 • Logická posloupnost otázek

 • Zákazník si klade také otázky

 • Otázky vzbuzující emoce a potřebu u zákazníka

 • Sestavení vlastní osnovy kladení otázek

 • Aktivní naslouchání

 • Případová studie

 • Rozvíjení rozhovoru

a další témata…


ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Plně si vyzkouší různé postupy při kladení otázek. Pochopí systematičnost v kladení otázek, sestaví si vlastní osnovu pro kladení otázek a dokáží se vždy dostat k podstatným informacím u svého zákazníka.

FIRMA ZÍSKÁ:

Zaměstnance, kteří umí rozeznat , pomocí přesně kladených otázek, skutečnou potřebu zákazníka. Obchodní zástupci výrazně zpřesní svou nabídku a tím zlepší své výsledky. Získané informace lze efektivně využít při další spolupráci se zákazníkem.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny