TELEFON – PROFESIONÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDEK

Tisk strany

MOTTO: „Telefonem zákazníka nejen slyší Váš hlas, ale i vidí Vaši firmu.“

Telefon se stal v našem osobním i profesním životě komunikačním prostředkem číslo jedna. Telefonicky často získáváme první kontakt se zákazníkem. Je tedy velmi důležité, zda zapůsobíme na zákazníka pozitivně. Dobré obchodní vztahy jsou založené na vzájemné sympatii a důvěře. Tento vztah může být narušen nekompetentností a neustálým přepojováním z místa na místo, bez o hledu na zákazníka. Proto je úroveň telefonické komunikace každého pracovníka mimořádně důležitá. Technika telefonické komunikace se dá naučit a zdokonalit. Ideální hovory mají přesný cíl, jsou efektivní a vztahují se k zákazníkovi.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Pozitivní prezentace firmy, jejich výrobků a služeb

  • Základní komunikace po telefonu

  • Komunikační bariéry a jejich odstranění

  • Navázání kontaktu se zákazníkem po telefonu

  • Příprava úspěšného telefonátu

  • Přepojování telefonů – zásady

  • Záznam vzkazů a jejich vyřizování

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Budou si umět připravit úspěšný telefonát. Osvojí si základní komunikační dovednosti. Naučí se, jak využívat telefonu ve svůj prospěch.

FIRMA ZÍSKÁ:

Zkvalitnění telefonní komunikace s Vašimi zákazníky a to jak v oblasti příchozích, tak i odchozích telefonátů. Posílí svoji image v očích zákazníka, který si na základě úrovně telefonní komunikace vytváří obraz o firmě.

DÉLKA SEMINÁŘE: 1-2 dny