VEŘEJNÁ OBCHODNÍ PREZENTACE VÝROBKŮ A SLUŽEB

Tisk strany

MOTTO: „Umíš-li mluvit, budou Tě slyšet, umíš-li mluvit zajímavě,
budou Tě poslouchat.“

Často stojíme před situaci, např. při výběrovém řízení, kdy je třeba přesvědčit o svých výrobcích a službách několik posluchačů najednou. Často o posluchačích nevíme vůbec nic, kromě toho, že mohou rozhodnout. Často jsou mezi nimi i naprostí laici, kteří mají ale pravomoci k rozhodnutí. Zvolený způsob prezentace může být to, co rozhodne. Veřejná prezentace a představení výrobků a služeb před více lidmi je výrazně obtížnější než nabídka při individuálním jednání. Pracovník kromě odborné znalosti a obchodní dovednosti musí být i zapáleným a schopným řečníkem. Vystoupení na veřejnosti má své zákonitosti a lze je úspěšně trénovat.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Cíle obchodní prezentace výrobků a služeb

  • Pozitivní naladění, techniky upoutání pozornosti

  • Řeč těla, gestikulace, vizuální kontakt

  • Srozumitelnost a efektivita projevu

  • Emoce ve veřejném projevu

  • Zapojení posluchačů

  • Hlasová technika

  • Otázky jako součást veřejného vystoupení

  • Zásady pro veřejně vystoupení

  • Nejčastější chyby

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Získají dovednosti, které jim umožní být sebevědomým řečníkem, který dokáže svým vystoupením zaujmout větší počet posluchačů. Naučíte se zásady, jak připravit prezentaci s ohledem na možné situace a reakce posluchačů. Tyto dokážete nejen zvládnout, ale těm negativním i předejít

FIRMA ZÍSKÁ:

Vyšší úroveň prezentace na veřejnosti. Zvýší se tak počet vyhraných soutěží a obchodních úspěchů na základě schopnosti vyškolených zaměstnanců veřejně prezentovat i firmu, výrobky a služby.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny