Úvod>Vzdělávací programy>Obchodní dovednosti>Zaměstnanci v zázemí firmy

JAK SI UDRŽET ZÁKAZNÍKA ,TRÉNINKY PRACOVNÍKŮ V TECHNICKO - REALIZAČNÍM ZÁZEMÍ FIRMY

Tisk strany

MOTTO: „Získat nového zákazníka je mnohem těžší, než si udržet stávajícího.

V dnešní době, kdy většina trhu, na kterém firmy působí je rozdělena, si firmy začínají uvědomovat nutnost maximální péče o stávající zákazníky.

Narušit pracně vybudovaný vztah s Vaším zákazníkem a tím ho i ztratit, je velmi snadné. Získat tohoto zákazníka znovu zpět je těžké. Někdy je vztah se zákazníkem narušen natolik, že jeho získání zpět pro spolupráci s Vaší firmou je téměř nemožné.


Kdo z pracovníků firmy tedy může způsobit ztrátu Vašeho zákazníka? Každý – nejen ten pracovník, který je s Vaším zákazníkem právě v kontaktu, ale skutečně každý pracovník firmy. Ti, kteří vědí, jak je těžké získat nového zákazníka, o něj pečují a snaží se vyhnout chybám, které by jeho ztrátu způsobily. Ve firmě jsou ale i další pracovníci, kteří o pracnosti získávání nových zákazníků příliš nevědí. Ve většině případů jsou to právě oni, kteří jsou příčinou ztráty zákazníka.

V dnešní době si tento fakt již řada firem uvědomuje. Snaží se proto, aby si všichni pracovníci firmy uvědomili, že i jejich chování a jednání má vliv na zákazníky. Na to, zda bude zákazník spokojený či nespokojený, na to, jestli zůstane zákazníkem Vaší firmy nebo jestli odejde k vaší konkurenci…

Důvodem odchodu Vašeho zákazníka jinam přitom nemusí být jen jeho nespokojenost. Může to být i pouhý pocit, že o něj není dostatečně pečováno. Má-li zákazník tento pocit, je pro něj snadné odejít a vyzkoušet někde něco jiného. Přitom pravděpodobnost, že se vrátí, může být malá.

OBSAH:

  • Osobní komunikace se zákazníkem

  • Péče o zákazníka

  • Reklamace a jednání se zákazníkem

  • Servisní technik a zákazník


CÍLEM TÉMATICKÉHO ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘŮ V TOMTO PROGRAMU JE:

  • Aby si pracovníci na všech pracovních úrovních uvědomili možný vliv svého chování a jednání na zákazníky a jeho důsledky, včetně ztráty zákazníka

  • Seznámit se s postoji a očekáváním zákazníků, jejichž splnění, nebo nesplnění ovlivňuje spokojenost a vztah zákazníka k firmě

  • Osvojit si zásady péče o zákazníky


PRO KOHO JSOU SEMINÁŘE V TOMTO PROGRAMU URČENY:

Pro pracovníky v přímém kontaktu se zákazníky, pracovníky reklamačních oddělení, technického zázemí, administrativy, servisu a služeb. Pro všechny, kteří přichází do styku se zákazníky, při osobní nebo telefonické komunikaci, nebo mohou ovlivnit jiným způsobem spokojenost zákazníka.