SERVISNÍ TECHNIK A ZÁKAZNÍK

Tisk strany

MOTTO: „Nabídka dalších služeb firmy je také součástí servisu pro stávající zákazníky.“

Obchodní firmy věnují velké úsilí na vyhledávání nových zákazníků. Ne všechny si však plně uvědomují důležitost servisu a dalších služeb pro zákazníka. Přitom právě návštěva servisního technika je příležitostí pro nabídku dalších výrobků a služeb zákazníkovi. Znamená to tedy možnost navýšit obrat firmy. Nejdůležitější ovšem zůstává spokojenost zákazníka. Právě na přístupu servisního technika a jeho vztahu k zákazníkovi závisí nejvíce, jestli se zákazník při potřebě dalšího výrobku či služby obrátí na Vaši nebo jinou firmu. Je tedy důležité servisní techniky dobře připravit. Tato investice se mnohokrát vrátí v opakovaném prodeji spokojenému zákazníkovi.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Místo servisu v marketingové strategii firmy

  • Různé role servisního technika

  • Styly jednání servisního technika

  • Jednání se svízelnými typy zákazníků

  • Vytvoření dobrého vztahu se zákazníkem

  • Prodejní dovednosti pro servisního technika

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Osvojí si dovednosti, které jim pomohou zvládnout jednání se zákazníky v různých situacích při jejich servisní práci. Budou umět navazovat vztahy se zákazníky. Stanou se tak poradci zákazníka v otázkách produktů Vaší firmy.

FIRMA ZÍSKÁ:

V osobě servisního technika získá nejen pracovníka s osobním přístupem k zákazníkovi, ale také obchodníka, který má při servisní práci ideální příležitost zjistit důležité informace o dalších potřebách klienta. Tyto informace můžete využít k okamžité nabídce dalších produktů Vaší firmy, nebo se mohou stát podkladem pro práci obchodního oddělení. Získá tak další příležitosti k uzavření obchodu a tím i ke zvýšení obratu firmy.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny