Úvod>Vzdělávací programy>Osobnostní rozvoj>Tanec s koňmi - leadership

TANEC S KOŇMI – LEADERSHIP PRO ODVÁŽNÉ

Tisk strany

JAK ODHALIT SVŮJ PŘIROZENÝ POTENCIÁL PRO VEDENÍ LIDÍ

 • Staňte se na chvíli zaříkávačem koní

 • Nechte se unést nezapomenutelným zážitkem

 • Probuďte v sobě autentického leadera

 • Nalezněte sebe sama a svou inspirativní sílu


„Ostatní můžeme dovést jen tam, kam jsme sami došli." M. Scott Peck


PRO KOHO JE KURZ URČEN?

 • Pro ty, kteří přemýšlejí o tom, jak působit na ostatní tak, aby je chtěli následovat

 • Pro všechny, kteří mají odvahu podívat se na své silné a slabé stránky v roli leadera

 • A to očima toho, kdo je autentický a pravdivý a dokáže jim ukázat směr při práci na sobě. Očima toho, kdo odhalí, zda jste respektovaní vůdci

 • Očima koně, který naše představy o tom, jací jsme, dokáže „roznést na kopytech" a umožní nám osobní růst


CÍL PROGRAMU:

 • Posílit osobní zodpovědnost v lidech a jejich přístupu k sobě samým, ke druhým lidem a ke svému profesionálnímu životu

 • Uvědomit si novou úlohu a požadavky na inspirativního vůdce

 • Naučit se lépe orientovat v sobě samém, ego a duše – co vede lidi

 • Naučit se odvážně převzít zodpovědnost za lidi, které vedu

 • Umět využít přirozené charisma dané všem lidským bytostem k vedení ostatních.


METODIKA PROGRAMU:

 • Trénink má velmi volnou vazbu s pevnými body a vytváří prostředí pro vlastní sebereflexi.

 • Není tedy určen pro ty, kteří očekávají „recept" a techniky, které jen přenesou do praxe a ono „to bude fungovat".

 • Tento trénink vyžaduje investici vlastního názoru, postoje a zkušeností a též přijetí zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.

 • Trénink je pro opravdu pokročilé a odvážné muže a ženy, kteří se nebojí jít za tradiční hranice bezpečných tréninků.

 • Frekventanti pracují 2/3 času na kolbišti s koněm, pouze 1/3 tréninku tvoří teoretický rámec.


CO NOVÉHO BUDETE UMĚT PO ABSOLVOVÁNÍ PROGRAMU:

Zjistíte:

 • Jaký je Váš osobnostní potenciál v roli vůdce, příležitosti a limity, osobnostní předpoklady.

 • Jaké faktory ovlivňují kvalitu vůdce a tím i jeho autoritu ve firmě.

 • Jakou roli hraje komunikace ve vůdcovství a jaké formy komunikace lze volit pro optimální dosahování výsledků.

 • Jakou formou působit na lidi, abyste dosáhli žádoucí reakce.

 • Jaká je psychologie chování skupiny a její reakce na impuls.

 • Jak ovlivnit ostatní, aby Vás byli ochotni následovat.

ROZSAH PROGRAMU:

1. den

Pohled na historické úlohy ve vedení lidi

 • Jak se měnily požadavky na vedení lidí v průběhu času

 • Co je to leadership – jaká je obecná představa

 • Jak nás ve změně postojů k vedení lidí ovlivňuje naše vlastní sebereflexe

Respekt – pozornost – důvěra – hledání optimální rovnováhy

 • Co očekávají ti, které vedeme

 • Jak nás ovlivňuje získaný model k vedení lidí

 • Motivace kontra inspirace – co, kdy a proč

 • Sebereflexe – proč by mě měli ostatní následovat – co jim jako leader mohu přinést

7 her Pata Parelliho a jejich kontinuita s manažerskými – leadrovskými dovednostmi

 • Jak využíváme vlastní potenciál

 • Co je pro mě v mém profesním – osobním životě nejdůležitější

 • Osobní hodnoty jako klíč k nastavení priorit

 • Jak si stanovit priority dle osobních hodnot a hodnot společnosti


2. den

Komunikace – univerzální nástroj dorozumívání se mezi lidmi

 • Diference komunikačního pravidla: 7% kontra 93%

 • Paralelní komunikace – její význam na možnou spolupráci nebo boj

 • Jak se naučit „cizí" jazyk – jiných typů lidí

Zodpovědnost – síla osobního rozhodnutí a převzetí zodpovědnosti

 • Možný nový model vzájemné spolupráce

 • Vliv emocí na kooperaci

 • Co je a není fér – hledání reality

 • 6 klíčů úspěchu

Partnership – nový přístup

 • Zodpovědnost vedeného – zodpovědnost vedoucího

 • Práce s energií v partnershipu

 • Nový pohled na leadership

 • Tabule dohod a jejich dodržování

 • Princip vůdcovství – aplikace do praxe

 • Praktický nácvik – zpětná vazba

 • Nastavení mapy osobního rozvoje

Fotografie