WORK LIFE BALANCE

Tisk strany

MOTTO: „Životní úspěch je především dobrý pocit z toho, že věci, které děláme, děláme,
jak nejlépe dovedeme. S vírou a nadšením. Je to dobrý pocit ze sebe sama“

Být úspěšný ve své práci a být šťastný v osobním životě, to je sen každého člověka. Pro lidi, kteří pracují v manažerských funkcích a na které je neustále vyvíjen pracovní tlak, je stále náročnější najít v sobě soulad a harmonii. Pro nastolení životní rovnováhy je potřeba si nastavit principy a zásady, které pomáhají vnitřní klid udržovat. Správný životní postoj přináší dlouhodobý úspěch nejen v jeho profesní části . Pomáhá překonávat životní překážky a obtížné situace, je základem hodnotných mezilidských vztahů.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

 • Pozitivní přístup

 • Boj proti průměrnosti, důležitost nadšení

 • Volba postoje k životním situacím

 • Limitované myšlení

 • Šíření pozitivní energie

 • Volba úhlu pohledu

 • Budování si nadhledu v životě

 • Negativní změny v životě

 • Důležitost vnitřní motivace

 • Vztahová banka

 • Vize a životní hodnoty jako základní kameny životní harmonie

a další témata...

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Uvědomí si, jak významnou roli má jejich soukromý život pro úspěch v práci a jak jsou tyto dva faktory nedělitelné. Naučí se jít za hranice svého myšlení a budou umět se podívat na situace, které denně řeší, z jiného úhlu. Seznámí se s technikami, pomocí kterých si lze udržet životní nadhled.

FIRMA ZÍSKÁ:

Zaměstnance, kteří jsou schopni najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Mají pozitivní přístup k sobě i práci, což podstatně ovlivňuje jejich pracovní výkony.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny