FUN OUTDOOR

Tisk strany

ÚVOD DO TÉMATU

Efektivita pracovního výkonu a zvládání úkolů v pracovním prostředí do značné míry závisí na psychické a fyzické pohodě každého člověka. Jednou z možností jak obnovit takto limitované síly jsou outdoorové fun akce, které svým zaměřením a formou umožňují tyto problémy řešit.

METODY:

Cílů těchto kurzů je dosahováno pomocí atraktivních aktivit, sestavených do motivovaného programu, jehož součástí jsou kostýmy a dekorace. Aktivity umístěné do přírodního prostředí vytváří prostor pro dobrodružné a romantické zážitky, spojené s relaxací a aktivním odpočinkem. Společné překonávání překážek během programu posiluje růst vzájemné důvěry a pozitivně motivuje účastníky k týmové spolupráci.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Kurzy jsou určeny pro týmy manažerů, pracovní skupiny nebo firemní pobočky.

CÍLE KURZU:

  • stmelení kolektivu

  • vytvoření vzájemné důvěry a rozvoj spolupráce na mnoha úrovních

  • posílení týmové spolupráce

  • relaxace aktivní formou


DÉLKA AKCE A VELIKOST SKUPINY:

Podle požadavků klienta lze realizovat akce jednodenní, dvoudenní, nebo dvou a půldenní. Ideální délka kurzu je dva a půl dne.

PRAKTICKÝ PŘÍNOS A VÝSTUP PRO ÚČASTNÍKY:

Účastníci absolvováním kurzu získají jiný pohled na své spolupracovníky. Vytvoří si nové vztahy a vazby v týmu. Posílí své sebevědomí, určí a posunou hranice možností, které je limitují. Naučí se vnímat odpovědnost vyplývající z náležitosti k týmu.

CO ZÍSKÁ FIRMA:

Účastí zaměstnanců na kurzu dojde k pozitivním změnám ve spolupráci a komunikaci v pracovním procesu. Tyto změny mají pozitivní dopad na firemní kulturu a její rozvoj. Pevnější vazby mezi zaměstnanci díky společně prožitým zážitkům.