PEVNOST BOYARD

Tisk strany

Týmový program motivovaný oblíbenou televizní hrou. Závod v terénu, během něhož jde o získání bájného pokladu pevnosti Boyard. Týmy čekají různé úkoly zaměřené na fyzické, motorické i psychické schopnosti a dovednosti. Během řešení těchto úkolů se tak mohou účastníci například setkat s „šíleným hradním kuchařem“, jehož úkolem je pánvičkou ubránit střežený klíč, absolvovat skok z „hradní věže“ (min. 8m nad zemí) pro indicii zavěšenou v prostoru, rozluštit hádanku „otce Fourata“, nebo získat klíč z nádoby plné různého hmyzu. Za každý splněný úkol získává tým jednu indicii nebo klíč vedoucí k získání pokladu. Naopak při nesplnění úkolu může tým přijít o jednoho ze svých členů a je postaven před rozhodnutí, zda pokračovat takto oslaben, nebo splnit úkol navíc, a zachránit tak svého člena.

Stavba programu vyžaduje od účastníků do značné míry přijímání odpovědnosti za sebe i za tým, rozhodování a sebeobětování.

Složení aktivit využívaných pro realizaci se liší podle možností terénu, délky programu, případně plánovaného cíle.

PŘÍKLAD JEDNODENNÍHO PROGRAMU

DOPOLEDNE

Přivítání účastníků, organizační
informace

Seznámení s programem

Mapování týmu, očekávání

Malování týmových triček

První programový blok

Oběd

ODPOLEDNE

Druhý programový blok

Svačina

Třetí programový blok

VEČER

Večeře

Reflexe

Vyhlášení vítězů

Ukončení - Párty
na počest vítězů