Úvod>Vzdělávací programy>Outdoorové aktivity>Indoor trénink - Řešení konfliktů

INDOOR TRÉNINK ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Tisk strany

ÚVOD DO TÉMATU

S konflikty se setkáváme všude. Mnoho nedorozumění ve firemním prostředí mezi pracovníky, mezi firmou a dodavateli, nebo mezi pracovními týmy vzniká díky špatné komunikaci. Pokud tento stav není řešen, může to vést až k rozpadu jinak kvalitního kolektivu, nebo ke ztrátě zákazníků a poškození celé firmy. Získání a využívání komunikačních dovedností tvoří základ pro úspěšné zvládnutí běžných i nestandardních situací v interpersonálních vztazích.

Každý seminář je připravován přesně na míru Vaší firmě. Základem je důkladná analýza výchozí situace a stanovení cílů semináře dle aktuální potřeby Vaší firmy.


CÍLOVÁ SKUPINA

Kurz je určen pro všechny pracovníky či týmy pracující v různých oborech obchodu, výrobě, péči o zákazníky, servisních službách atd. Zaměřuje se jak na tým jako celek, tak na jednotlivé týmové pracovníky a na jejich přístup k řešení konfliktů.

DÉLKA KURZU A POČET ÚČASTNÍKŮ

Podle požadavků lze realizovat kurzy jednodenní, dvoudenní, nebo dvou a půldenní. Ideální délka kurzu je dva a půl dne. Kurz je pro 8 - 24 účastníků.

VÝSTUPY

 • Hlavní myšlenky k zavedení do praxe formulované samotnými účastníky

 • Video sestřih (CD)

 • Fotoalbum (CD)

 • Písemná zpráva hlavního lektora


OBSAH OUTDOOROVÉHO KURZU

1. DEN

Téma dne: UVOLNĚNÍ - OTEVŘENÍ - NALADĚNÍ

Hlavní cíle dne:

 • Odstranění bariér mezi účastníky

 • Otevření komunikačních cest

 • Naladění na zážitkovou formu vzdělávání


2. DEN

Téma dne: PROCES VZÁJEMNÉHO DOROZUMÍVÁNÍ

Hlavní cíle dne:

 • Charakteristika mezilidské komunikace

 • Definování komunikačních bariér

 • Uvědomění si nedostatků v komunikaci


3. DEN

Téma dne: KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY

Hlavní cíle dne:

 • Využívání zpětné vazby

 • Komunikační zóny a jejich využití

 • Proces uzavírání dohod


ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ

Absolvováním kurzu účastníci získají znalosti a dovednosti v oblasti komunikačních technik uplatnitelných jak ve firemním prostředí - vztazích na pracovišti, tak ve vztahu ke klientům a zákazníkům.

Konkrétně se jedná o tyto dovednosti:

 • Efektivní předávání informací

 • Využívání zpětné vazby

 • Naslouchání, rozpoznání manipulace

 • Využívání komunikačních zón

 • Uplatňování strategie Výhra / Výhra


FIRMA ZÍSKÁ

Účastí svých zaměstnanců na tomto kurzu může firma získat lépe a efektivněji komunikující tým, schopný dosahovat podstatně lepších výsledků v pracovním procesu.

Konkrétně získá firma:

 • Lepší přístup zaměstnanců ke klientům a zákazníkům

 • Posun v oblasti efektivity práce

 • Pozitivní změny vztahů ve firmě


UKÁZKA JEDNÉ AKTIVITY

Úkol: účastníci jsou rozděleni na menší skupiny a jejich úkolem je sestavit z jednotlivých dílů v přidělených obálkách čtverce. Řešení není jednoduché, protože počáteční přidělené díly většinou nestačí na sestavení čtverce. Skupiny musí některé ze svých dílů obětovat do středového výměnného pole, aby mohly získat ty, co jim schází.

Cíl: V této aktivitě je rozhodujícím faktorem omezení komunikace. Účastníci zjišťují, že bez možnosti vzájemné komunikace nejsou schopni úkol splnit.

Co si účastníci uvědomí:

 • Vliv absence komunikace na vytváření konfliktů

 • Důležitost využití zpětné vazby v komunikaci

 • Soutěživost bránící spolupráci


Získané zásady:

 • Správnou komunikací jde zabránit vzniku konfliktů

 • Zpětná vazba zlepšuje chápání společných cílů

 • Splnění týmového úkolu je věcí spolupráce

 • Dobrá komunikace je zásadní pro úspěšné splnění úkolu

 • Rivalita nevytváří prostor pro spolupráci


Jak aplikují získané zásady do firemního prostředí:

 • Využitím otevřené komunikace k předcházení a řešení konfliktů v týmu

 • Používáním zpětné vazby v komunikaci

 • Odstraněním rivality, čímž dosáhnou zlepšení spolupráce v týmu