Úvod>Vzdělávací programy>Outdoorové aktivity>Outdoor ténink - Motivace pracovního týmu

OUTDOOR TRÉNINK MOTIVACE PRACOVNÍHO TÝMU

Tisk strany

MOTTO: "Aby člověk dosahoval kvalitních výsledků, musí mít motivaci. Chcete-li, aby dosahoval kvalitních výsledků pod Vaším vedením, musíte ho motivovat."


ÚVOD DO TÉMATU:

Jednou z nejdůležitějších dovedností manažera či vedoucího pracovního týmu je umění motivovat svůj tým k plnění úkolů. Můžeme někoho přinutit, aby svůj úkol udělal, ale zcela jistě ho nemůžeme přinutit, aby jej udělal rád. Lidé, kteří dovedou opravdu motivovat, jsou velmi vzácní. Nutnou podmínkou je totiž poznat, co motivuje mě samotného a co motivuje druhé. A umět to od sebe rozlišit.

Každý seminář je připravován přesně na míru Vaší firmě. Základem je důkladná analýza výchozí situace a stanovení cílů semináře dle aktuální potřeby Vaší firmy.


OBSAH OUTDOOROVÉHO SEMINÁŘE

 • Co je motivace

 • Sebepoznání - co mne motivuje

 • Různé motivační teorie

 • Motivační faktory

 • Pozorování motivace druhých

 • Jak správně motivovat druhé


CÍLOVÁ SKUPINA

 • Management

 • Současní i potenciální vedoucí týmů


DÉLKA SEMINÁŘE: 2 - 4 dny dle požadavků zákazníka, minimálně doporučujeme 2,5 dne.


METODY

 • Pohybové aktivity v přírodě

 • Cvičení k pochopení různých druhů motivace

 • Řešení problémových úkolů a situací

 • Lanové překážky

 • Simulační hry


V nezvyklých situacích v netypickém prostředí se odhalí slabiny a meze zažitých mechanismů chování. Na vlastní kůži prožijete, že když dva dělají totéž, není to vždycky totéž. Jedním z důvodů je rozdílná motivace. Nové úlohy a nová řešení vyžadují kreativitu, osobní nasazení a správné motivování týmu. Vzniká prostor pro odvození, vyzkoušení a prověření nových způsobů chování. Důkladná reflexe je zdrojem sebepoznání a poučení z vlastních zážitků i ze zážitků ostatních účastníků. Vždy hledáme a nacházíme souvislosti mezi právě prožitým a běžným pracovním prostředím účastníků.

VÝSTUPY

 • Hlavní myšlenky k zavedení do praxe formulované samotnými účastníky

 • Video sestřih (CD)

 • Fotoalbum (CD)

 • Písemná zpráva hlavního lektora


ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ

Vyzkoušíte si, co Vás motivuje. Osvojíte si základy motivační teorie a prožijete si ji v praxi. Naučíte se pozorovat Vaše spolupracovníky a motivovat je tak, aby pod Vaším vedením dosahovali maximálních výkonů.

Na závěr již proběhlých outdoorových seminářů na toto téma zformulovali sami účastníci mimo jiné i tyto závěry, které si odnášejí do svojí každodenní praxe:

 • Pouhé uspokojování základních potřeb (peněžní odměny, příjemné pracovní prostředí, sociální výhody atd.) nemůže být trvalým zdrojem motivace zaměstnanců

 • Dlouhodobě otivovat mmůžeme jen, pokud dáme lidem možnost růstu, pokud jim dovolíme , aby uplatnili své schopnosti a talent.

 • Člověk, který se sám nedokáže motivovat a nadchnout, nemůže nikdy motivovat druhé

 • Motivace nemůže fungovat bez důvěryhodnosti a férových vztahů

 • Vizualizace - představ si a pojmenuj si svůj cíl, měj ho stále na zřeteli

 • Spravedlivé hodnocení výkonu je jedním z nejsilnějších motivačních nástrojů

 • Ten nejlepší výkon může být ještě lepší

 • Motivujme spíše zážitky než věcmi. Věci časem ztrácejí na ceně, hodnota zážitku naopak roste.

 • To, co motivuje mne, nemusí nutně motivovat mé kolegy


FIRMA ZÍSKÁ

V podobě vedoucího pracovníka získá osobnost, která se dokáže motivovat, aby pak mohla motivovat druhé a uměla využít jejich pracovní potenciál. Upevní se i stabilita týmu. Vaše firma nebude přicházet o kvalitní pracovníky, protože budete vědět, co pro svou práci potřebují a co je pro ně důležité.

UKÁZKA JEDNÉ AKTIVITY

Úkol: Tým je rozdělen na 2 skupiny. Skupiny pracují nezávisle na sobě. Jedna skupina má za úkol vyhloubit v lese za pomoci přírodních nástrojů 3 jámy hluboké 0,5 m. Není zadán žádný časový limit. Druhá skupina má za úkol objevit a vykopat 3 poklady ukryté v lese, rovněž za použití přírodních nástrojů. Časový limit je 20 minut. Po 20 minutách se obě skupiny sejdou a hodnotí průběh a výsledky aktivity.

Smysl úkolu: Obě skupiny vykonávají prakticky stejnou činnost - kopou jámy v lese. Rozdíly v průběhu práce i výsledku však bývají značné. Skupina, která jen bez dalšího smyslu hloubí jámy, bývá výrazně méně výkonná než skupina hledající poklady. Rovněž v ní vzniká více konfliktů, vedení této skupiny je podstatně těžší. Sledujeme jakou formou se snaží někteří účastníci motivovat druhé k lepšímu výsledku týmu.

Rozbor se soustředí na následující témata a jejich transfer do praxe:

 • Forma motivace obou skupin - uspokojování potřeb dle Maslowa

 • Závislost výkonnosti a kvality práce na formě motivace

 • Za jakých podmínek dokážeme motivovat druhé

 • Význam vizualizace cíle a komunikace cíle týmu

 • Podmínky úspěchu: vnitřní motivace, schopnosti a kompetence, okolní prostředí