Úvod>Vzdělávací programy>Outdoorové aktivity>Outdoor trénink - Komunikační dovedností

OUTDOOR TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

Tisk strany

ÚVOD DO TÉMATU

Samo uspořádání, v němž lidé spolupracují, ještě není totéž co dobře fungující tým. Mnoho nedorozumění a konfliktů v pracovním prostředí vzniká díky špatné komunikaci. Tento stav může vést až k rozpadu jinak kvalitního kolektivu, nebo ke ztrátě zákazníků a poškození celé firmy. Získání a využívání komunikačních dovedností tvoří základ pro úspěšné zvládnutí běžných i nestandardních situací v interpersonálních vztazích.

Každý seminář je připravován přesně na míru Vaší firmě. Základem je důkladná analýza výchozí situace a stanovení cílů semináře dle aktuální potřeby Vaší firmy.


CÍLOVÁ SKUPINA

Kurz je určen hlavně pro produkční skupiny a týmy zabývající se např. výrobou, velkoobchodem, péčí o zákazníky, servisními službami atd.

DÉLKA KURZU A POČET ÚČASTNÍKŮ

Podle požadavků klienta lze realizovat kurzy jednodenní, dvoudenní, nebo dvou a půldenní. Ideální délka kurzu je dva a půl dne. Optimální velikost skupiny je od 8 do 24 osob.

VÝSTUPY

 • Hlavní myšlenky k zavedení do praxe formulované samotnými účastníky

 • Video sestřih (CD)

 • Fotoalbum (CD)

 • Písemná zpráva hlavního lektora


OBSAH OUTDOOROVÉHO KURZU

1. DEN

Téma dne: UVOLNĚNÍ - OTEVŘENÍ - NALADĚNÍ

Hlavní cíle dne:

 • Odstranění bariér mezi účastníky

 • Podpora vzájemné důvěry

 • Naladění na zážitkovou formu vzdělávání


2. DEN

Téma dne: EFEKTIVNÍ TÝMOVÁ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE

Hlavní cíle dne:

 • Týmové role a dovednosti

 • Definování komunikačních bariér

 • Uvědomění si nedostatků v komunikaci

 • Řešení konfliktů a nestandardních situací


3. DEN

Téma dne: VZTAH K SOBĚ, TÝMU A FIRMĚ

Hlavní cíle dne:

 • Definování vztahů (MY- ONI)

 • Využívání zpětné vazby

 • Osobní odpovědnost


ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ

Absolvováním kurzu účastníci získají znalosti o výhodách týmové spolupráce a zásadách efektivní komunikace v týmu. Rozšíří své dovednosti v oblasti komunikačních technik uplatnitelných jak ve firemním prostředí - vztazích na pracovišti, tak ve vztahu ke klientům a zákazníkům.

Konkrétně se naučí:

 • Zásady týmové spolupráce

 • Určovat týmové role

 • Využívat týmové dovednosti

 • Používat zpětné vazby

 • Efektivně komunikovat


FIRMA ZÍSKÁ

Účastí svých zaměstnanců na tomto kurzu může firma získat lépe a efektivněji pracující tým, schopný dosahovat podstatně lepších výsledků.

Konkrétně firma získá:

 • Lepší přístup zaměstnanců ke klientům a zákazníkům

 • Odpovědný a dobře spolupracující tým zaměstnanců

 • Posun v oblasti efektivity práce

 • Pozitivní změny vztahů ve firmě


UKÁZKA JEDNÉ AKTIVITY

Úkol: Skupina dostane smotané lano. Úkolem je uvázat kolem stromu uzel (stejný jaký vážeme při zavazování bot). Uzel musí být uvázán uprostřed lana. Jakmile se kdokoliv dotkne lana, už ho nesmí po celou dobu zavazování pustit. První pokus se většinou nezdaří, protože se skupina příliš rychle vrhne na samotné řešení úkolu a velmi málo času věnuje plánování. Projevuje se špatná práce s časem a dochází k nedorozumění v týmu.

Cíl: Aktivita je zaměřena na společné řešení úkolu, delegování rolí, spolupráci a komunikaci v týmu.

Co si účastníci uvědomí:

 • Potřebu plánování

 • Důležitost práce s časem

 • Chyby v komunikaci

 • Vliv jednotlivců na splnění úkolu

 • Delegování řídících rolí

 • Vliv použití získaných zkušeností na postup řešení úkolu


Získané zásady:

 • Čas věnovaný plánování je stejně důležitý jako samotné řešení úkolu

 • Je lepší, když někdo řídí to, co se děje

 • Splnění týmového úkolu je věcí spolupráce

 • Každý musí přesně vědět, co je jeho úkolem

 • Špatná komunikace má vliv na úspěšné splnění úkolu

 • Je potřeba využít získané zkušenosti k vytváření nových řešení