Projekty ESF

Tisk strany


Spolupracujeme také na projektech dotovaných z ESF jako partneři příjemců dotace. V těchto projektech využíváme svých bohatých zkušeností z oblasti vzdělávání. V současné chvíli jsme partnery pro projekty:

"Z_ANIMA - Motivace aktérů trhu práce k harmonizaci vzájemných potřeb při respektování principu rovných příležitostí žen a mužů " - příjemce Národní centrum pro rodinu

"Akademie pro podnikatelky" - příjemce Svaz podnikatelek ČR o.s.