Komunikační dovednosti

Motto: „Umíš-li mluvit, budou tě slyšet, umíš-li mluvit zajímavě, budou tě poslouchat.“

Komu jsou semináře komunikačních dovedností určeny?
 • vrcholovému managementu
 • střednímu managementu
 • liniovým a výkonným manažerům
 • vedoucím týmů
 • pracovníkům v přímém kontaktu se zákazníky
 • všem, kteří přichází do styku se zákazníkem při osobní nebo telefonické komunikaci
 • všem, kteří mohou jakkoli ovlivnit spokojenost zákazníka
Co vám semináře komunikačních dovedností přinesou?
 • nástroje pro udržení stávajícího zákazníka
 • umění, jak si získat zákazníka zpět
 • zjištění okolností, proč náš zákazník odchází nebo nepřichází dostatek nových
 • uvědomění si klíčových faktorů úspěchu opakovaného návratu zákazníka
Ukázky možných témat z oblasti komunikačních dovedností

Asertivita
Efektivní komunikace
Efektivní komunikace po telefonu
Jak úspěšně zvládnout mluvení na veřejnosti
Jak zaujmout účastníky porad a prezentací
Komunikace se zákazníkem
Komunikace uvnitř firmy
Komunikace v multikulturním prostředí firmy
Krizová komunikace
Multikulturní komunikace
Prezentační dovednosti I., II., III.
Prospěšné vyjednávání
Přesvědčivá argumentace
Řešení konfliktů
Umění domluvit se s různými typy lidi „komunikační typologie“
Verbální a neverbální komunikace

Člověk neustále komunikuje, ať už verbálně nebo řečí těla, a proto je důležité vědět nejenom „CO“ v komunikaci funguje, ale také „PROČ“ a „JAK“ to funguje. Nejlepší prevence proti nedorozumění je uvědomit si důsledky komunikačních chyb. Naučte se efektivně komunikovat, zvyšte úroveň své komunikace a dosahujte tak lepších výsledků bez krizových situací. Dobrá komunikace přináší pozitivní atmosféru a ovlivní i image, kterou kolem sebe šíří firma navenek, do okolí i mezi zákazníky.

Napište nám

Zpracování osobních údajů

Nadace Altego

Dávat je víc než dostávat

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2019. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 606 757 596 / kancelar@altego.cz