Management

Motto: „Umění vést spočívá v tom, že dokážeme přimět lidi, aby nás následovali, i když to není jejich povinnost.“  John C. Maxwell

STRATEGIE A ROZVOJ

MANAGERSKÉ DOVEDNOSTI

MANAGERSKÉ SYSTÉMY

Pro koho je určen:

 • Kdo potřebuje mít jasně nastavenou strategii firmy
 • Kdo má vše nastavené, ale nepřináší to potřebnou efektivitu
 • Kdo hledá cesty, které přinesou plně fungující firemní kulturu
 • Kdo chce, aby firemní kultura, strategie a procesy byly vzájemně se podporující a plně funkční články firmy
 • Pro koho je řízení a vedení každodenní chleba
 • Kde chtějí, aby naplnění firemních hodnot nebylo jen pouhou formalitou, ale bylo v souladu, jak s posláním společnosti, tak s hodnotami jejich lidí
 • Kde chtějí, aby poslání, vize a cíle šli ruku v ruce s hodnotami firmy
 • Kdo chce v období neustále rychlejších změn být úspěšný a umět je využít ve svůj prospěch
 • Kdo chce umět plně využít potenciál svých lidí za využití plného respektu jejich jedinečnosti

Co vám to přinese:

 • Zvýšení výkonu lidí za plného využití jejich potenciálu a při respektování jejich individuality a jedinečnosti
 • Snížení fluktuace lidí
 • Udržení si kvalitních pracovníků i v období krize
 • Každý pracovník zná svou roli, přijímá za ní plnou odpovědnost a plně se zapojuje do naplnění strategie firmy
 • Zaměstnanci se stávají chodící reklamou společnosti, pro kterou pracují
 • Nastavení cesty neustálého rozvoje společnosti směřující k nalezení dokonalosti
 • Zvýšení efektivity v oblasti financí, lidského kapitálu, výroby, výrobků a služeb za stávající produktivity
 • Změnu budete mít za pomocníka a ne strašáka
 • Zvýšení pružnost v období stále se měnících podmínek

 

Napište nám

Zpracování osobních údajů

Nadace Altego

Dávat je víc než dostávat

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2019. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 606 757 596 / kancelar@altego.cz