Manažerské systémy

Motto: „„Firma má jen určité množství peněz a manažerského času. Ti úspěšní investují tam, kde se to nejvíce vyplácí.“   Jack Welch

Pro koho:

  • Kdo potřebuje zapojit všechny pracovníky na všech úrovních firmy do jejího rozvoje
  • Kdo hledá cesty, které přinesou přijetí principů kvality celou organizací
  • Kdo nastavuje kontinuální zlepšování procesů, jasně je popsat, změřit a zajistit jejich opakovatelnost
  • Kdo vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu.
  • Kdo má na starosti zvýšení kvality, výkonnosti a zákaznické spokojenosti při současném snížení nákladů.
  • Kdo odpovídá za systematické odstraňování plýtvání ze všech firemních procesů a zachování pouze aktivit, které mají skutečnou hodnotu pro zákazníka.

Přínos:

  • Všichni pracovníci rozumí a přijímají odpovědnost za svou pozici v kontextu celku
  • Funkční procesy, které přinášení rozvoj k potřebné efektivitě
  • Nárust efektivity za stávající produktivitě
  • Plně funkční propojení mezi strategií, procesy a firemní kulturou

Napište nám

Zpracování osobních údajů

Nadace Altego

Dávat je víc než dostávat

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2019. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 606 757 596 / kancelar@altego.cz