Manažerské dovednosti

Motto: “ Umění kvalitně vést a řídit je dáno jen pár lidem. Všichni ostatní se to můžeme kvalitně naučit.“

Co vám semináře manažerských dovedností přinesou?
  • získáte konkrétní řešení na konkrétní situace z vaší praxe
  • odnesete si ucelený přehled o tom, jaký jsem z hlediska leadershipu, co jsou vaše silné stránky a jaké jsou vaše rozvojové potřeby
  • poznáte jak funguje synergie IQxPQxEQxSQ a jak ji využít ve své praxi
  • rozvinete svou schopnost plně nastavit rovnováhu Výkon x Rozvoj x Motivace, jak u sebe, tak u jednotlivce i týmu
  • budete plně sebevědomí a schopni najít optimální řešení v jakýchkoli situacích jak v práci tak v životě

 

Komu jsou semináře manažerských dovedností určené?
  • Vrcholovému managementu
  • Střednímu managementu
  • Všem liniovým a výkonným manažerům a vedoucím týmů
  • Všem, kdo chtějí být skutečnými leadery, jak v práci tak ve svém životě
Ukázky možných témat

360° zpětná vazba – identifikace dovedností
Asertivita
Business etiketa
Delegování úkolů
Efektivní vedení lidí
Empowerment
Facilitované workshopy
Hodnocení výkonu
Change management aneb práce se změnou
Komunikace manažera
Koučing – nový přístup ke spolupracovníkům
Leadership
Manažerská akademie – dlouhodobý rozvojový program
Manažerská dekonstrukce
Manažerské styly vedení lidí
Manažerský manuál
Motivace pracovního týmu
Nemzdové formy motivace
Neurolingvistické programování pro manažery (NLP)
Personální pohovory

 

Podávání zpětné vazby
Práce s pochvalou
Prezentační dovednosti
Projektové řízení
Prospěšné vyjednávání
Řešení konfliktů
Řízení času a priorit – time management
Řízení efektivního týmu
Řízení pracovních porad
Sebemotivace a sebeřízení manažera
Strategie a práce s cíli
Stress management
Synergogika
Talent management
Týmová spolupráce
Umění domluvit se s různými typy lidi „komunikační typologie“
Umění správně se rozhodnout
Verbální a neverbální komunikace
Výběrové řízení
Vytýkací rozhovor
Z kolegy šéfem

Mnoho firem si v dnešní době uvědomuje, že otázka efektivního řízení je otázkou znalostí a dovedností řídících pracovníků – manažerů. S manažerskými dovednostmi se však člověk nerodí, ale získává je v průběhu celé své kariéry a praxe. Manažerská práce v současném pojetí – to je především práce s lidmi a ta tvoří tzv. měkkou komunikační složku řízení. Zdokonalováním se v těchto dovednostech se může práce manažera stát efektivnější. Tak jako každá činnosti i práce s lidmi m své zákonitosti a úskalí. Je mnoho způsobů, jak mohou řídící pracovníci vykonávat svoji práci. Jde však o to, jaký je výsledek a o to, jaká je efektivita této práce.

Doba, kdy se většina řídící práce odehrávala v direktivním řízení, končí. Je to dnes nákladný luxus řídit direktivně zejména proto, že se nevyužívá toho nejcennějšího, co každá firma má, a to je osobní iniciativa jednotlivce a síla kolektivu – týmu. Chce-li firma v dnešního době, kdy není problém dostat se rychle k jakýmkoliv informacím, uspět na trhu, je nutností mít rychlý a pružný systém řízení. Jsme svědky paradoxní situace, kdy některé firmy začaly pomocí výpočetní techniky ovládat celý systém řízení a zjistily, že o to více se musí komunikovat s pracovníky osobně, jinak se ztrácí jejich iniciativa a rozpadají se i dříve velmi výkonné týmy. Není náhoda, že úspěšní manažeři věnují právě komunikaci s týmem a pracovníky větší část svého pracovního času.

Následující kurzy jsou zaměřeny právě na komunikační dovednosti, tvorbu pracovních týmů, jejich vedení a motivaci. Manažeři si při těchto seminářích uvědomí své dosavadní pracovní postupy a schopnosti. To, co doposud používali zcela podvědomě a neefektivně, budou tak moci začít zcela vědomě a systematicky používat.

Napište nám

Zpracování osobních údajů

Nadace Altego

Dávat je víc než dostávat

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2019. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 606 757 596 / kancelar@altego.cz