Obchod

Motto: „Umění, které nám dává schopnost druhé straně sdělit své myšlenky tak, aby je pochopila a chtěla s vámi uskutečnit jejich realizaci v praxi nebo životě.“

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

OBCHODNÍ SYSTÉM

MARKETING V OBCHODĚ

Pro koho je určen:

 • pracovníky v přímém kontaktu se zákazníky ať po telefonu nebo osobně
 • kdo může jakkoli ovlivnit jiným způsobem spokojenost zákazníka
 • kdo potřebuje, aby jeho myšlenky a nápady byly přijaty a realizovány
 • kdo hledá cesty, jak mít opakovaně se vracející spokojené zákazníky
 • kdo potřebuje umět prodat sám sebe a svou cenu na trhu

Co vám to přinese:

 • nástroje, jak udržet stávajícího zákazníka
 • umění, jak si získat zákazníka zpět
 • poznání, které okolnosti způsobují, že nám odchází nás zákazník nebo nepřichází dostatek nových
 • uvědomění si, jaké jsou klíčové faktory úspěchu opakovaného návratu zákazníka
 • dovednosti, jak prodat své myšlenky dovnitř firmy, tak aby byly slyšeny a přijaty
 • schopnost zaujmout druhou stranu tak, že cenu bude brát, jako odměnu, za vámi vynaloženou práci
 • zvýšení sebevědomí při prodeji sama sebe jak v osobním životě, tak v pracovní oblasti

Napište nám

Zpracování osobních údajů

Nadace Altego

Dávat je víc než dostávat

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2019. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 606 757 596 / kancelar@altego.cz