Project management

Motto:  Management je dělat věci správně. Leadership je dělat správné věci.“ – Peter Drucker

Pro koho:

 • Pro všechny, kdo zajišťují efektivní řízení činností tak, aby přinesla požadovaný výsledek v předpokládaném čase a za předpokládané náklady
 • Všichni, kdo pracují s magickým trojúhelníkem projektového řízení
 • Kdo potřebuje správným způsobem aplikovat znalosti, zkušenosti, dovednosti, činnosti, nástroje a techniky na projektu tak, aby projekt splnil požadavky na něj kladené a dosáhl svých cílů v čase, v nákladech i potřebné kvalitě.
 • Kdo realizuje různé typu dodávek (produktů) zákazníkům nebo různé aktivity uvnitř organizace
 • Kdo zavádí změnu ve firmě

 

Co vám to přinese:

 • Poznání různých přístupů v projektovém řízení. Kde a které přístupy nejlépe využít ve své práci
 • Zvýšení efektivity dosahování vytyčených cílů
 • Zlepšení motivace a výběru vhodných lidí do projektu
 • Plné přijetí odpovědnosti všech zúčastněných stran za výsledek v daném projektu
 • Včasné dokončená projektu
 • Rozvoj schopnosti prodat projekt do firmy

Napište nám

Zpracování osobních údajů

Nadace Altego

Dávat je víc než dostávat

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2019. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 606 757 596 / kancelar@altego.cz