Lektoři

Mgr. Petr Peniška

Od roku 1995 je lektorem, projektovým manažerem a koučem. Vede výcvikové a poradenské projekty v oblasti manažerských dovedností, komunikace, týmové spolupráce, motivace a konzultačně se věnuje projektovému řízení, zlepšování procesů a řízení změn. V oblasti práce s lidmi se věnuje zejména efektivní komunikaci, moderaci, individuální i skupinovému koučování, manažerské supervizi, efektivní rozvojové práci s jednotlivcem, se skupinou a na budování týmu. Absolvoval vzdělávací programy a výcviky v řízení a vedení lidí, systemickém přístupu, individuální a skupinové psychoterapii, koučování, projektovém a procesním řízení a nástrojích zlepšování procesů, jako jsou Lean, Six Sigma, apod. Z Holandska přivedl do ČR metodu Video interaction guidance (česky VTI).

Mgr. Michal Čech

V roce 2009 navázal spolupráci se společností ALTEGO s.r.o., od roku 2004 se věnuje lektorské, konzultační a poradenské činnosti. Vede kurzy měkkých dovedností, založených na provedených analýzách potřeb v jednotlivých společnostech a následné realizaci školení. Cílovou skupinou jsou jednotlivé skupiny od TOP Managementu až po pracovníky na výkonných pozicích. V měkkých dovednostech se zaměřuje na vedení lidí, motivaci, leadership, efektivní komunikaci, prodejní schopnosti, vyjednávání, firemní kulturu a řízení personálních procesů. Zkušenosti získal z praxe, např. ve společnosti MMS a.s., kde působil na pozici ředitele personální divize, ve společnosti Corinthia Towers Hotel na pozici HR Managera a další. Semináře vede interaktivně, vždy převažuje praktické procvičování nad probíranou teorií.

Nadace Altego

Dávat je víc než dostávat