Firemní kultura

Motto: „Image firmy může bát známkou kvality nebo cejchem neúspěchu.“

Pro koho jsou semináře firemní kultury určené:
  • všem, kteří chtějí ve firme vybudovat jednotnou kulturu a styl
  • každému, kdo se zamýšlí nad firmou jako celkem
  • každému, kdo si chce uvědomit vlastní úlohu ve firmě a svůj vliv na její úroveň
  • každému, kdo si potřebuje zpracovat zásady firemní kultury
  • každému, kdo chce vytvořit zásady pro vytvoření jednotné celistvé firmy

 

Co vám to přinese:
  • nastavení jasné spolupráce mezi jednotlivými orgány firmy
  • poznání, co posiluje a naopak ochromuje funkčnost firmy jako jednotného organismu
  • konkrétní kroky vedoucí k využití potenciálu jednotlivce v týmu a týmů mezi sebou
  • jak vytvořit z jednotlivců vyvážený celek
  • odnesete se konkrétní nástroje pro vytvoření koncepce zaměřené na sounáležitost a loajalitu
Ukázka možných témat z oblasti firemní kultury

Age management
BOZP a prevence rizik
DevOps Compatible Culture
Etický kodex
Firemní kultura – síla sdílení cílů, hodnot a priorit
Image firmy
Komunikace uvnitř firmy a vztahy na pracovišti
Multikulturní komunikace
Sounáležitost a loajalita pracovníků k firmě
Spokojenost zaměstnance
Úspěšná firma, firma s vizí
Zdravá firma

Každý organizmus obsahuje mnoho jednotlivých orgánů, které navzájem spolupracují a tvoří dohromady vyvážený a fungující celek. V každém orgánu jsou buňky, které spolu spolupracují a jsou jeho základní stavební jednotkou. V okamžiku, kdy začne něco špatně fungovat, bývá příčina buď v jeho buňkách, nebo ve špatné spolupráci mezi orgány navzájem. Špatná funkce – spolupráce na kterékoliv úrovni může ochromit celý organizmus a někdy vést až k jeho zániku. Firma jako celek – „organizmus“ je také složena z jednotlivých částí – „orgánů“ (divize, úseky, oddělení, týmy atd.) a ty jsou tvořeny jednotlivci – „buňkami“ (vedoucí pracovníci, jejich zástupci, pracovníci týmu atd.). Jak budou spolupracovat jednotlivci v týmu a týmy mezi sebou, je tedy otázkou života a smrti firmy. Je otázkou její úspěšnosti nebo stagnace až zániku. Proto je nutné, aby jednotlivci společně tvořili vyvážený celek. Image a kultura firmy je totiž důležitým komunikačním prostředkem nejen dovnitř, ale i ven, k potenciálním zaměstnancům a širší veřejnosti. Základem vytvoření vyváženého celku je uvědomění si jeden druhého, ochota komunikovat, pochopení síly kolektivu, ochota navzájem spolupracovat a chtít být součástí celého organismu – firmy. Celý soubor seminářů je koncepčně zaměřen na sounáležitost, loajalitu, firemní kulturu, image firmy.

Cílem je, aby účastníci, kteří je absolvují, měli možnost změnit a zkvalitnit své chování. Změní, zkvalitní a ovlivní tak zároveň i chování svého okolí. Smyslem těchto změn je, aby společně vytvořili pevný a zdravý organismus – zdravou firmu.

Kurzy jsou vhodné pro vedoucí pracovníky, kteří chtějí vybudovat jednotnou kulturu a styl ve firmě. Pro všechny pracovníky firmy, kteří se zamyslí nad firmou jako celkem a uvědomí si svou vlastní úlohu ve firmě a svůj vliv na její úroveň. Při společné účasti vedení firmy i pracovníků mohou přímo na semináři pod vedením lektora zpracovat zásady firemní kultury a řadu dalších zásad pro vytvoření jednotné celistvé firmy. Takto společně vytvořené zásady jsou pracovníky firmy vstřícněji přijímány a především dodržovány, protože jsou jejich spoluautory.

Napište nám

Zpracování osobních údajů

Nadace Altego

Dávat je víc než dostávat

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2019. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 792 316 732 / kancelar@altego.cz