Obchodní dovednosti

Motto: “ Ani perfektní výrobek se sám neprodá. Prodávají lidé.“

Co vám semináře přinesou ?
 • obchod se stává koníčkem
 • poznám svou cenu a naučím se ji prodat na trhu
 • umění využít všech obchodní dovedností k tomu, aby se ke mě klienti vždy rádi vraceli a znovu nakupovali
 • dělat správné věci ve správný čas, na správném místě a s těmi správnými lidmi. A při tom mít čas žít život naplno a v radosti
Komu jsou semináře obchodních dovedností určené?
 • Obchodníkům a konzultantům v terénu
 • Pracovníkům v callcentrech a zákaznických servisech
 • Technikům
 • Prodejcům na prodejně
 • Nákupčím a projektovým pracovníkům
 • Všem pro koho je obchod srdeční záležitostí
 • Všem, kteří chtějí být v obchodě stále nejlepší
 • Všem, kteří chtějí znát svou cenu a umět ji v práci i v životě prodat
Ukázky možných témat pro obchodníky a konzultanty v terénu

Akvizice, akviziční telefonát
Asertivita
Business etiketa
Cross – selling, up – selling
Domlouvání schůzek po telefonu
Emoční prodej
Jak si udržet zákazníka
Jednání s komplikovaným zákazníkem
Kategorizace zákazníků a segmentace trhu
Multikulturní komunikace
Námitky zákazníků a jejich zdolávání
Navázání kontaktu a vztahu se zákazníkem
Neurolingvistické programování pro obchodníky (NLP)
Obchodní akademie – dlouhodobý rozvojový program
Obchodní desatero
Osobní komunikace se zákazníkem
Péče o zákazníka
Písemná komunikace v obchodě
Prezentace výrobků a služeb na veletrzích a výstavách
Prezentační dovednosti I., II., III.
Prodejní dovednosti I., II.
Produkt a jeho charakteristiky
Práce se stresem
Sebemotivace obchodníka
Spolujízdy s obchodními zástupci
Technika kladení otázek, zjišťování potřeb zákazníka
Techniky vedoucí k úspěšnému uzavření obchodního jednání
Telefon – profesionální komunikační prostředek
Time management
Typologie zákazníka
Umění vyjednávání
Verbální a neverbální komunikace
Veřejně obchodní prezentace výrobků a služeb
Vyjednávání se zákazníkem
Vztahový prodej
Zvýšení efektivity prodeje

Ukázky možných témat pro techniky

Asertivita
Cross – selling, up – selling
Jednání s komplikovaným zákazníkem
Námitky zákazníků a jejich zdolávání
Osobní komunikace se zákazníkem
Péče o zákazníka
Servisní technik a zákazník
Udržení vztahu se zákazníkem
Verbální a neverbální komunikace

Ukázky možných témat pro pracovníky callcenter a zákaznických servisů

Asertivita
Domlouvání schůzek po telefonu
Emoční prodej
Jak si udržet zákazníka
Jednání s komplikovaným zákazníkem
Námitky zákazníků a jejich zdolávání
Odolnost vůči stresu – psychohygiena
Osobní komunikace se zákazníkem
Péče o zákazníka
Prodej výrobků a služeb po telefonu
Reklamace a jednání se zákazníkem
Telefon – profesionální komunikační prostředek
Verbální a neverbální komunikace
Vyjednávání se zákazníkem

Ukázky možných témat pro prodejce na prodejně

Asertivita
Cross – selling, up – selling
Emoční prodej
Jak si udržet zákazníka
Námitky zákazníků a jejich zdolávání
Navázání kontaktu se zákazníkem
Obsluha zákazníka na prodejně
Odolnost vůči stresu – psychohygiena
Osobní komunikace se zákazníkem
Péče o zákazníka
Řešení reklamací
Verbální a neverbální komunikace

Ukázky možných témat pro nákupčí a projektové pracovníky

Akvizice, akviziční telefonát
Cross – selling, up – selling
Jak si udržet zákazníka
Multikulturní komunikace
Námitky zákazníků a jejich zdolávání
Osobní komunikace se zákazníkem
Písemná komunikace v obchodě
Prezentace výrobků a služeb na veletrzích a výstavách
Prezentační dovednosti I., II., III.
Reklamace a stížnosti zákazníků
Technika kladení otázek, zjišťování potřeb zákazníka
Telefon – profesionální komunikační prostředek
Time management
Typologie zákazníka
Umění vyjednávání
Verbální a neverbální komunikace
Vyjednávání se zákazníkem

Úspěšnost každé firmy a její setrvání na trhu výrazně ovlivňuje kvalita jejího obchodního oddělení a zejména profesionalita jednotlivých obchodníků. Profesionální obchodníci se však s těmito znalostmi a zkušenostmi nerodí. Obchodním dovednostem se lidé dlouhodobě učí. Je to podobné jako s každou jinou činnosti nebo řemeslem. Cesta k úspěchu není těžká – je dlouhá. Aby se člověk stal profesionálním obchodníkem, musí se vydat na dlouhou cestu, která nemusí být vždy jednoduchá. Je to cesta, kterou řada lidí vyzkouší, ale bez pomoci na ní nevytrvá.

V zájmu každé firmy by mělo být profesionální vystupování jejího obchodního oddělení, a to nejen vůči tržnímu prostředí a pozic na trhu, ale i proto, že pracovník je vždy při kontaktu se zákazníkem „vizitkou firmy“. Podle toto, jak pracovník působí a vystupuje, posuzuje zákazník i celou firmu. Investice do profesionální úrovně pracovníků je tedy investicí nejen do obchodu, ale i do reklamy. Je to investice, která se zcela jednoznačně, měřitelně a bezprostředně odrazí na výsledcích firmy.

Profesionalizace obchodníků je cesta, kterou se v dnešní době vydala řada firem. Do projektů vzdělávání v oblasti obchodních dovedností zapojují stále více pracovníky firmy z různých oddělení, protože si uvědomují, že každý někomu něco prodává.

Cílem seminářů je seznámit účastníky se základními obchodními dovednostmi, které využijí nejen při obchodních jednáních se zákazníky. Upevnit již získané dovednosti tak, aby jejich využívání bylo přirozenou součástí obchodních jednání s Vašimi zákazníky. Rozšířit dovednosti na úroveň profesionálních obchodníků, kteří je nejen využívají v praxi, ale umí s nimi i pracovat, dále je zdokonalovat a předávat dalším spolupracovníkům.

Uvnitř každé společnosti platí podobné zásady, kdy oddělení mezi sebou fungují jako interní zákazníci, kteří jsou neméně důležití jako vnější a mají vliv na celkový úspěch firmy.

Tréninky obchodních dovedností jsou určeny pro všechny, kdo jsou v kontaktu se zákazníkem a mohou tak ovlivnit obchodní výsledek firmy.

Napište nám

Zpracování osobních údajů

Nadace Altego

Dávat je víc než dostávat

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2019. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 792 316 732 / kancelar@altego.cz