Školení pro mistry

V dnešní době si již většina výrobních firem uvědomuje, že vzdělávání mistrů je pro efektivní fungování podniku naprosto nezbytné nebo dokonce klíčové. Jsou to mistři, kteří musejí umět přijímat úkoly nadřízených manažerů a srozumitelně a jednoduše je předávat na podřízené z řad výrobních a technických pozic. Naslouchat lidem v „první linii“ a umět reagovat na jejich požadavky i starosti. Motivovat, vést i kontrolovat. Zkušený a vzdělaný mistr je vysokou zárukou, že jeho lidé si nebudou hledat práci jinde. Zaměstnanci totiž neopouštějí zaměstnání, ale v drtivé většině svoje šéfy.

Komu jsou semináře školení pro mistry určené?

Mistrům a vedoucím ve výrobě
Teamleaderům a předákům ve výrobě
Všem, kteří se na roli mistra připravují

Ukázky možných témat v oblasti školení pro mistry

Asertivita
Delegování úkolů
Efektivní vedení lidí
Efektivní zpětná vazba
Empowerment
Hodnocení výkonu
Change management aneb práce se změnou
Komunikace mistra
Komunikace s komplikovaným zaměstnancem
Koučink – nový přístup ke spolupracovníkům
Kvalita pro mistry
Leadership
Mistrovská akademie – dlouhodobý rozvojový program
Mistrovský manuál
Motivace pracovního týmu
Nemzdové formy motivace
Personální minimum pro mistry
Personální pohovory
Práce s pochvalou
Právní minimum pro mistry
Prezentační dovednosti pro mistry

 

 

Projektové řízení pro mistry
Prospěšné vyjednávání
Průzkum spokojenosti zaměstnanců
Přijímací pohovor
Role mistra
Řešení konfliktů
Řízení času a priorit – time management
Řízení efektivního týmu
Řízení pracovních porad
Sebemotivace a sebeřízení mistra
Situační styly vedení lidí
Stress management
Talent management
Týmová spolupráce
Umění domluvit se s různými typy lidi „komunikační typologie“
Umění správně se rozhodnout
Verbální a neverbální komunikace
Výběrové řízení
Vytýkací rozhovor
Zákoník práce
Z kolegy šéfem

Napište nám

Zpracování osobních údajů

Nadace Altego

Dávat je víc než dostávat

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2019. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 792 316 732 / kancelar@altego.cz