PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉ PRAXE


Efektivní komunikací k lepším výsledkům. Prodejce kuchyňského vybavení a zahradní techniky.

Cíl 

Narovnat a zefektivnit komunikaci v týmu za účelem zkrácení času dodávek a zrychlení servisních služeb. 

Realizace 

Rozvojový workshop na otevřenost, pozitivní přístup a důvěru v týmu. Tréning sebereflexe, postojů a jejich příčin, pravidla spolupráce v týmu, konstruktivní zpětná vazba, synergický efekt (rozvoj firemní kultury). Manažerský koučink členů obchodního týmu. 

Přínos 

Změna přístupu jednotlivých členů týmu (ČR), pozitivní přístup a motivace k rozvoji týmu. Vytvoření zásad vzájemné spolupráce. 
Narovnání a zefektivnění komunikace. Zrychlení obchodního procesu. 
Zvýšení obratu o 30%. 

PODPORA ROZVOJE A RŮSTU


KOMUNIKUJTE EFEKTIVNĚ. UŠETŘÍTE SPOUSTU ČASU A PŘEDEJDETE KONFLIKTŮM

KOMUNIKUJTE OTEVŘENĚ. KOMUNIKACE JAKO NÁSTROJ  POROZUMĚNÍ A DŮVĚRY UMOŽNÍ VAŠIM MANAGERŮM BÝT SKVĚLÝMI LEADERY

NASLOUCHEJTE SVÝM ZAMĚSTNANCŮM. DODEJTE JIM POCIT UZNÁNÍ, JE TO NEJÚČINĚJŠÍ MOTOR PRODUKTIVITY

MĚJTE JEDNOZNAČNOU KOMUNIKAČNÍ STRATEGII A NASTAVENÉ KOMPETENCE NA VŠECH ÚROVNÍCH ŘÍZENÍ

MLUVTE STEJNOU ŘEČÍ, PĚSTUJTE UŽITEČNÉ INFORMAČNÍ CHOVÁNÍ Z POHLEDU ZÁKAZNICKY ORIENTOVANÝCH PROCESŮ

VYUŽÍVEJTE KOMUNIKACI KOMPLEXNĚ JAKO NEDÍLNOU SOUČÁST ŘÍDÍCÍCH STANDARDŮ (NAPŘ. COLLOR MANAGEMENT, VIZUAL MANAGEMENT)

 

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ –  ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH KOMPETENCÍ:


Jak správně komunikovat

Neverbální komunikace a řeč těla

Jak se bránit manipulaci

Předcházení konfliktům: komunikace – nástroj porozumění

Mezigenderová komunikace

Asertivita

Efektivní komunikace

Komunikace v týmu a mezi týmy

Prezentace a sebeprezentace

Efektivní řízení porad

Užitečné komunikační techniky

Informační chování

Vedení diskuse, řízení workshopu

Facilitace

Mediace

Napište nám

Zpracování osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů
© ALTEGO s. r. o. 2019. Všechna práva vyhrazena

Sochorova 40, 616 00 Brno / Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
+420 541 427 611 / +420 792 316 732 / kancelar@altego.cz