NÁHRADNÍ TERMÍN 16.července 2020 / Brno
 
STRATEGIE VYJEDNÁVÁNÍ
OTEVŘENÝ TRÉNINK

Strategické vyjednávání je nejvyšší možnou úrovní komunikace, která přináší velké výhody těm, kdo jí ovládají. A mnohdy přináší překvapivé výsledky, pokud se používá se znalostí, cíleně a správně. Často si myslíme, že věci prostě jen vykomunikujeme a jsme pak překvapeni, že to nefunguje, nebo dokonce vede k neočekávanému neporozumění nebo až ke konfliktu.
Pojďme se společně zanořit do světa strategií vyjednávání. Do světa, který není tak složitý, jak se může na první pohled znát. A těm, kdo do něj nahlédnou, může přinést mnoho výhod v profesním i v soukromém životě. Pojďme společně odhalit vzorce, které nás a lidi kolem nás (často nevědomky) ovládají.
Doba se neustále zrychluje a čas pro získání potřebných informací a pro vyjednání klíčových záležitostí se zmenšuje. Trénink Vám pomůže se rychleji orientovat na to podstatné při vyjednávání a zvolit účinné strategie s ohledem na situaci a její vývoj.

Tréninkem vás provede zkušený lektor  Ing. Martin Nemrava, MBA, který si během své profesní kariéry prošel manažerskými pozicemi na různých úrovních u mezinárodní společnosti působící v automobilovém a leteckém průmyslu. Jeho práce jako lektora je výjimečná tím, že využívá svých širokých mezioborových znalostí a brilantně propojuje teorii s praxí.

Z OBSAHU

Zahájení tréninku a rekapitulace očekávání účastníků s ohledem na možnosti připraveného tréninku
Čtyři úrovně komunikace a co (ne)mají společného
– Efektivní komunikace – „základní škola komunikace“
– Obchodní jednání – „střední škola komunikace“
– Zvládání konfliktů – „vysoká škola komunikace“
– Strategie vyjednávání – „doktorát z komunikace“
Co dělá vyjednávání „mistrovskou“ disciplínou?
– Klíčové dovednosti při vyjednávání
– Graf „emoce & rácio“
Základy strategie vyjednávání
– Proč a kdy „win-win“ samo o sobě nefunguje?
– Proč se nezdůrazňují další strategie? K čemu vlastně vůbec jsou?
– Proč „v učebnicích“ chybí pátá strategie?
– Je některá strategie lepší než ostatní?
Strategie vyjednávání v praxi
– Graf strategie vyjednávání
– Pět strategií a v jaké situaci je zvolit
– Příklady z praxe
– Vzájemná kombinace strategií
– Chceme-li vyjednávat, s jednou strategií si nevystačíme
Celkové shrnutí, hodnocení semináře, výstupy do praxe a závěr

VZDĚLÁVACÍ CÍLE
Získat základní poznatky o strategii vyjednávání.
Naučit se používat nástroje a postupy vedoucí k účinnému vyjednávání.
Umět pracovat s různými strategiemi při vyjednávání.
Uvědomit si použití jednotlivých strategií vyjednávání a aktivně je využít jako svoji výhodu.
Uvědomit si zákonitosti provázející konflikty a vyjednávání a vzájemně je propojit.
Definovat vlastní možnosti zlepšení a přijmout osobní závěry.

METODY VÝUKY
Případové studie, skupinová práce.
Prezentace a výklad.
Řízená diskuse, obrácené role.
Výklad pomocí příkladů z praxe.
Brainstorming.
Přístup Kaizen.
Ukázky z filmů a jejich rozbor.
Řešení konkrétních situací z praxe.

ORGANIZAČNÍ DETAILY

KDY: 16. červenec 9:00 – 17:00 s hodinovou přestávkou na oběd

KDE: Hudcova 367/78, 612 00 Brno-Medlánky, Brno

CENA za seminář bez DPH: 4 300 Kč/osoba

CENA za seminář vč. DPH: 5 203 Kč/osoba

Cena zahrnuje: Lektorské zajištění semináře, komplexní písemné materiály pro potřeby účastníků, pronájem školící místnosti, oběd a coffee break. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování.

Kapacita semináře: minimálně 7, maximálně 12 účastníků

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE  13. ČERVENCE 2020.

Nadace Altego

Dávat je víc než dostávat