Z KOLEGY ŠÉFEM II
TRÉNINK

Být v roli „nového šéfa svých bývalých kolegů“ přináší specifické situace. Znát hlavní zásady komunikace nového šéfa je důležité, ale jejich praktické uplatnění v pracovní praxi je tím, co Vás skutečně posune dál.

Seminář je určen pro absolventy programu „Z kolegy šéfem I.“ V úvodu shrneme klíčové informace ze semináře I. a využijeme je jako základ pro rozšíření komunikačních a manažerských dovedností „nového šéfa“. Hlavní cíl programu je věnovat se konkrétním situacím, natrénovat komunikaci a získat další užitečné náměty pro pracovní praxi. Vzhledem k tomu, že často je situace „nového šéfa“ spojena i se změnou vztahů a různými pocity, které jsou s prací spojené, bude část semináře zaměřena i na to, jak vše zvládat s nadhledem, mít energii, udržet si počáteční nadšení a nebýt deptán negativy. Právě umění vhodně reagovat na negativa dělá z „nového šéfa“ člověka na svém místě, se spokojenými kolegy a dobrým pocitem z vlastní práce.

Seminářem vás provede zkušená lektorka Mgr. Pavla Soukupová.

Z OBSAHU SEMINÁŘE

  • hlavní zásady komunikace „Nového šéfa“– shrnutí hlavních myšlenek ze semináře „Z kolegy šéfem I“
  • služebně starší a věkově starší podřízení – zásady komunikace s podřízenými v obtížném vzájemném postavení, případové studie a řešení konkrétních situací
  • nadřízený kamarádů – zásady a příklady řešení konkrétních situací z pracovní praxe od nastavení komunikace, přes udržení a budování vztahů s bývalými kolegy
  • delegování a úkolování – komu dávat jaké úkoly, jak motivační formou zadávat úkoly a řídit jejich průběh včetně vyhodnocení výsledků, které je motivací pro další práci
  • motivační kontroling – proč, koho, co, kdy a jakou formou kontrovat tak, aby sama kontrola byla vnímána lidmi jako přínos nikoliv „buzerace“, šmírování, nedůvěra
  • manažerský slovník – další slova, výrazy a věty, které jsou vynikající pro efektivní komunikaci a domluvu s lidmi, výrazy pro manažera zakázané, zabíjející komunikaci a vztahy
  • jaký jsem šéf – sebereflexe a zpětná vazba vlastního manažerského přístupu, naučíte se v práci získávat informace, vyhodnotit situace a pojmenovat své silné a slabé stránky, získáte konkrétní náměty na další kroky v pracovní praxi
  • jak si zachovat nadhled – kde brát energii, dobíjet baterky, udržet si nadhled a emoční stabilitu v situacích, která na Vás klade každodenní práce, kolegové, podřízení, nadřízení, zákazníci

Máte otázky ke stávajícímu semináři? Nebo potřebujete nabídku na míru Vašim požadavkům? Vždy najdeme nejlepší řešení pro Vás. Neváhejte nás kontaktovat přes formulář níže.

2 + 3 =