Otevřený seminář

10. listopadu 2020 / Brno
 
Z KOLEGY ŠÉFEM II

Být v roli „nového šéfa svých bývalých kolegů“ přináší specifické situace. Znát hlavní zásady komunikace nového šéfa je důležité, ale jejich praktické uplatnění v pracovní praxi je tím, co Vás skutečně posune dál.

Seminář je určen pro absolventy programu „Z kolegy šéfem I.“ V úvodu shrneme klíčové informace ze semináře I. a využijeme je jako základ pro rozšíření komunikačních a manažerských dovedností „nového šéfa“. Hlavní cíl programu je věnovat se konkrétním situacím, natrénovat komunikaci a získat další užitečné náměty pro pracovní praxi. Vzhledem k tomu, že často je situace „nového šéfa“ spojena i se změnou vztahů a různými pocity, které jsou s prací spojené, bude část semináře zaměřena i na to, jak vše zvládat s nadhledem, mít energii, udržet si počáteční nadšení a nebýt deptán negativy. Právě umění vhodně reagovat na negativa dělá z „nového šéfa“ člověka na svém místě, se spokojenými kolegy a dobrým pocitem z vlastní práce.

Seminářem vás provede zkušená lektorka Mgr. Pavla Soukupová.

Z OBSAHU SEMINÁŘE

  • hlavní zásady komunikace „Nového šéfa“– shrnutí hlavních myšlenek ze semináře „Z kolegy šéfem I“
  • služebně starší a věkově starší podřízení – zásady komunikace s podřízenými v obtížném vzájemném postavení, případové studie a řešení konkrétních situací
  • nadřízený kamarádů – zásady a příklady řešení konkrétních situací z pracovní praxe od nastavení komunikace, přes udržení a budování vztahů s bývalými kolegy
  • delegování a úkolování – komu dávat jaké úkoly, jak motivační formou zadávat úkoly a řídit jejich průběh včetně vyhodnocení výsledků, které je motivací pro další práci
  • motivační kontroling – proč, koho, co, kdy a jakou formou kontrovat tak, aby sama kontrola byla vnímána lidmi jako přínos nikoliv „buzerace“, šmírování, nedůvěra
  • manažerský slovník – další slova, výrazy a věty, které jsou vynikající pro efektivní komunikaci a domluvu s lidmi, výrazy pro manažera zakázané, zabíjející komunikaci a vztahy
  • jaký jsem šéf – sebereflexe a zpětná vazba vlastního manažerského přístupu, naučíte se v práci získávat informace, vyhodnotit situace a pojmenovat své silné a slabé stránky, získáte konkrétní náměty na další kroky v pracovní praxi
  • jak si zachovat nadhled – kde brát energii, dobíjet baterky, udržet si nadhled a emoční stabilitu v situacích, která na Vás klade každodenní práce, kolegové, podřízení, nadřízení, zákazníci

PROGRAM SEMINÁŘE

KDY: 10. listopadu 2020 , 9:00 – 17:00 s hodinovou přestávkou na oběd

KDE:  BRNO, BRNOOFFICE, Králova 279/9, 616 00 Brno-Žabovřesky

CENA za seminář bez DPH: 3 950 Kč/osoba

CENA za seminář vč. DPH: 4 780 Kč/osoba

Cena zahrnuje: Lektorské zajištění semináře, komplexní písemné materiály pro potřeby účastníků, pronájem školící místnosti, oběd a coffee break. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 5. listopadu 2022